Thứ sáu,  07/05/2021

Chủ tịch Thượng viện Mê-hi-cô thăm chính thức nước ta

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Thượng viện Mê-hi-cô, Thượng nghị sĩ Hô-xê Gôn-xa-lết Mo-rơ-phin, hôm nay tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước ta từ ngày 11 đến 13-1.Thượng nghị sĩ Hô-xê Gôn-xa-lết Mo-rơ-phin sinh năm 1954, tại tỉnh Cô-ti-gia thuộc bang Mi-choa-cần, LB Mê-hi-cô; tốt nghiệp ngành luật và bác sĩ tại Trường đại học Tổng hợp quốc gia tự trị Mê-hi-cô. Ông là đại biểu Hội đồng bang Mi-choa-cần từ năm 1992 đến 1995, là Nghị sĩ Quốc hội Liên bang nhiệm kỳ 1988-1991 và 2003-2006, trúng cử Thượng nghị sĩ LB năm 2006. Ông là thành viên đảng Hành động Quốc gia (PAN) và nắm giữ nhiều vị trí lãnh đạo của đảng, như Cố vấn của đảng năm 1988; Ủy viên Ban Chấp hành các nhiệm kỳ 1996-2002, 2005-2006, 2007-2011; Chủ tịch Ủy ban Điều hành từ năm 1996 đến 1999; Tổng Thư ký Ủy ban Điều hành quốc gia của đảng từ năm 2009 đến...


Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Thượng viện Mê-hi-cô, Thượng nghị sĩ Hô-xê Gôn-xa-lết Mo-rơ-phin, hôm nay tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước ta từ ngày 11 đến 13-1.

Thượng nghị sĩ Hô-xê Gôn-xa-lết Mo-rơ-phin sinh năm 1954, tại tỉnh Cô-ti-gia thuộc bang Mi-choa-cần, LB Mê-hi-cô; tốt nghiệp ngành luật và bác sĩ tại Trường đại học Tổng hợp quốc gia tự trị Mê-hi-cô. Ông là đại biểu Hội đồng bang Mi-choa-cần từ năm 1992 đến 1995, là Nghị sĩ Quốc hội Liên bang nhiệm kỳ 1988-1991 và 2003-2006, trúng cử Thượng nghị sĩ LB năm 2006. Ông là thành viên đảng Hành động Quốc gia (PAN) và nắm giữ nhiều vị trí lãnh đạo của đảng, như Cố vấn của đảng năm 1988; Ủy viên Ban Chấp hành các nhiệm kỳ 1996-2002, 2005-2006, 2007-2011; Chủ tịch Ủy ban Điều hành từ năm 1996 đến 1999; Tổng Thư ký Ủy ban Điều hành quốc gia của đảng từ năm 2009 đến 2010.

Theo Nhandan