Thứ hai,  17/05/2021

Hội nghị báo cáo viên các tỉnh phía nam

Trong hai ngày 10 và 11-1, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 1-2012 và tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2011. Tham dự hội nghị, có lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư, Ban Tuyên giáo và các cơ quan báo chí - xuất bản, các báo cáo viên từ TP Đà Nẵng trở vào.Hội nghị đã nghe báo cáo nhanh kết quả Hội nghị T.Ư4; tình hình kinh tế - tài chính, ngân sách năm 2011, phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 và chủ trương tái cấu trúc nền kinh tế; tình hình tôn giáo; tính hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta... Những nội dung này sẽ được các đại biểu quán triệt, vận dụng trong công tác thông tin, tuyên truyền tại địa phương, đơn vị mình.Hội nghị dành nhiều thời gian để đánh giá công tác tuyên truyền miệng năm 2011. Năm qua, Ban Tuyên giáo T.Ư đã tổ chức 23 kỳ hội nghị với hơn 10 nghìn lượt báo cáo viên tham dự, tập trung vào 128 chuyên đề, tập trung vào một số nội dung quan...
Trong hai ngày 10 và 11-1, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 1-2012 và tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2011. Tham dự hội nghị, có lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư, Ban Tuyên giáo và các cơ quan báo chí – xuất bản, các báo cáo viên từ TP Đà Nẵng trở vào.

Hội nghị đã nghe báo cáo nhanh kết quả Hội nghị T.Ư4; tình hình kinh tế – tài chính, ngân sách năm 2011, phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 và chủ trương tái cấu trúc nền kinh tế; tình hình tôn giáo; tính hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta… Những nội dung này sẽ được các đại biểu quán triệt, vận dụng trong công tác thông tin, tuyên truyền tại địa phương, đơn vị mình.

Hội nghị dành nhiều thời gian để đánh giá công tác tuyên truyền miệng năm 2011. Năm qua, Ban Tuyên giáo T.Ư đã tổ chức 23 kỳ hội nghị với hơn 10 nghìn lượt báo cáo viên tham dự, tập trung vào 128 chuyên đề, tập trung vào một số nội dung quan trọng như: Chủ trương của Bộ Chính trị về kinh tế – xã hội; các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; các sự kiện lớn của đất nước. Tài liệu cho báo cáo viên được đổi mới, đáp ứng yêu cầu thời sự. Chất lượng của đội ngũ này cũng từng bước được nâng lên. Định hướng năm 2012, công tác tuyên truyền miệng tập trung quản lý đội ngũ báo cáo viên chặt chẽ, đưa hoạt động của báo cáo viên đi vào nền nếp, tiếp tục đổi mới nội dung các hội nghị báo cáo viên theo hướng thời sự hơn, thông tin về cơ sở nhanh hơn.

Theo Nhandan