Thứ năm,  06/05/2021

Đảng bộ huyện Văn Quan: Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở đảng

LSO- Xác định xây đựng tổ chức cơ sở đảng là hạt nhân chính trị ở cơ sở, những năm qua, Đảng bộ huyện Văn Quan đã từng bước đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng. Nổi bật, trong số cấp ủy, chi bộ sinh hoạt đúng định kỳ mỗi tháng 1 lần theo điều lệ 12 kỳ/năm chiếm 33%, số sinh hoạt 9 – 11 kỳ chiếm 51% và sinh hoạt 5 – 8 kỳ chiếm 16%. Mỗi kỳ sinh hoạt số đảng viên tham gia đạt khá, bình quân đạt từ 85 – 90% và trong sinh hoạt ý kiến phát biểu bình quân đạt 40 – 50%. Đặc biệt, BTV Huyện ủy đã có hướng dẫn chỉ đạo các đảng bộ cơ sở chọn 1 chi bộ làm điểm về quy trình, nội dung sinh hoạt và ra nghị quyết phân công nhiệm vụ cho đảng viên để từ đó nhân ra toàn đảng bộ. Đồng chí Lương Đình Hoài, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết: qua triển khai thực hiện và dự sinh hoạt ở một...

LSO- Xác định xây đựng tổ chức cơ sở đảng là hạt nhân chính trị ở cơ sở, những năm qua, Đảng bộ huyện Văn Quan đã từng bước đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng. Nổi bật, trong số cấp ủy, chi bộ sinh hoạt đúng định kỳ mỗi tháng 1 lần theo điều lệ 12 kỳ/năm chiếm 33%, số sinh hoạt 9 – 11 kỳ chiếm 51% và sinh hoạt 5 – 8 kỳ chiếm 16%. Mỗi kỳ sinh hoạt số đảng viên tham gia đạt khá, bình quân đạt từ 85 – 90% và trong sinh hoạt ý kiến phát biểu bình quân đạt 40 – 50%. Đặc biệt, BTV Huyện ủy đã có hướng dẫn chỉ đạo các đảng bộ cơ sở chọn 1 chi bộ làm điểm về quy trình, nội dung sinh hoạt và ra nghị quyết phân công nhiệm vụ cho đảng viên để từ đó nhân ra toàn đảng bộ. Đồng chí Lương Đình Hoài, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết: qua triển khai thực hiện và dự sinh hoạt ở một số chi, đảng bộ, cơ bản các chi bộ trước khi sinh hoạt đều thực hiện các bước như chuẩn bị chương trình, nội dung sinh hoạt, đánh giá được tình hình nhiệm vụ tháng trước, đề ra nhiệm vụ tháng sau phù hợp với thực tế của đơn vị, địa phương cần tập trung lãnh đạo. Một số đảng bộ trực thuộc như: Đảng bộ thị trấn, Công an và chi bộ trường THPT Lương Văn Tri, trường THPT Văn Quan… đã sinh hoạt theo chuyên đề, đi sâu bàn và ra nghị quyết một số vấn đề cụ thể, thiết thực cần tập trung sự lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ như lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế – xã hội, làm đường, bê tông hóa giao thông nông thôn, trồng rừng. Đồng thời, phân công, giao trách nhiệm cho chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị xây dựng chương trình hành động và kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết theo quyền hạn, trách nhiệm của từng tổ chức; trong đó quy định cụ thể về nội dung thời gian hoàn thành, giao nhiệm vụ cho đảng viên theo dõi chỉ đạo. Đặc biệt các cấp ủy, chi bộ trên địa bàn Văn Quan luôn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời khen thưởng, biểu dương cá nhân, tổ chức làm tốt, phê bình nhắc nhở cá nhân, tổ chức làm chưa tốt, tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề mới nảy sinh, từng bước khắc phục được tình trạng đơn thư vượt cấp và mất ổn định tại cơ sở.
Một góc đường phố thị trấn Văn Quan


Từ những việc làm trên, những năm qua vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở từng bước được nâng lên, góp phần thực hiện đạt kết quả các mục tiêu, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện; hàng tháng, hàng quý đều tiến hành sàng lọc bổ sung quần chúng ưu tú giới thiệu cho đảng nhằm làm tăng nguồn sinh lực mới cho đảng. Trong công tác phát triển đảng, Đảng bộ huyện đã quan tâm, chỉ đạo phát triển đảng viên ở thôn, chi bộ ít đảng viên, trong lực lượng dân quân tự vệ, những người lao động tiêu biểu, quần chúng là đàng viên, hội viên. Kết qua từ năm 2006 đến nay, Đảng bộ huyện Văn Quan mỗi năm kết nạp hơn 200 đảng viên mới với tổng số 3.768 đảng viên, 26 đảng bộ và 37 chi bộ. Chất lượng đảng viên được kết nạp từng bước được nâng lên, chiếm tới 91,7% đảng viên tốt nghiệp THPT và 26,45% đảng viên có bằng trung cấp, 8,98% đảng viên có bằng đại học…
Những năm qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ huyện luôn phát huy được tính tiền phong gương mẫu giúp đỡ nhau trong công tác, chiến đấu, lao động sản xuất phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Các cấp ủy luôn coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng kiên định, lập trường tư tưởng, thường xuyên giáo dục, quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên, làm cho đảng viên tự giác học tập rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và chấp hành tốt các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
Phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Văn Quan sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên theo Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 6/1/2006 của BCH Đảng bộ tỉnh. Đồng thời đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ thôn, khối, khu phố trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn gắn với thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.


Mai Văn Hoa