Thứ tư,  12/05/2021

Công ty Điện lực Lạng Sơn: Nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

LSO - Ngày 11/1/2012, Công ty Điện lực Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2011, phương hướng nhiệm vụ thực hiện kế hoạch năm 2012 và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành cùng trên 100 đại biểu đến từ 16 đơn vị trực thuộc, đại diện cho gần 700 cán bộ công nhân viên trong ngành.Đồng chí Nguyễn Văn Bình thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen choCông ty Điện lực Lạng SơnNăm 2011, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức nhưng các cán bộ, công nhân viên chức, lao động trong công ty đã đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tổng sản lượng điện thương phẩm đạt được trong năm là 269,68 triệu kWh, đạt 100,25% kế hoạch, tăng 12,24% so với năm 2010, doanh thu đạt 368,6 tỉ đồng, đạt 100,61% so với kế hoạch, tăng 38,09% so với kế...

LSO – Ngày 11/1/2012, Công ty Điện lực Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2011, phương hướng nhiệm vụ thực hiện kế hoạch năm 2012 và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành cùng trên 100 đại biểu đến từ 16 đơn vị trực thuộc, đại diện cho gần 700 cán bộ công nhân viên trong ngành.
Đồng chí Nguyễn Văn Bình thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen cho
Công ty Điện lực Lạng Sơn
Năm 2011, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức nhưng các cán bộ, công nhân viên chức, lao động trong công ty đã đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tổng sản lượng điện thương phẩm đạt được trong năm là 269,68 triệu kWh, đạt 100,25% kế hoạch, tăng 12,24% so với năm 2010, doanh thu đạt 368,6 tỉ đồng, đạt 100,61% so với kế hoạch, tăng 38,09% so với kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước 31,93 tỉ đồng, trong đó nộp tại tỉnh là 4,027 tỉ đồng, đạt 597,48% so với năm 2010; tỉ lệ tổn thất là 11,15%, giảm 0,32% so với kế hoạch và so với cùng kỳ .
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Công ty Điện lực Lạng Sơn đã đạt được. Những kết quả đó đã góp phần làm tăng giá trị sản xuất công nghiệp tại Lạng Sơn và cũng là một trong những cơ sở để UBND tỉnh đánh giá lại kết quả, số liệu tổng hợp giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị công ty quan tâm đến một số vấn đề như: quan tâm đầu tư, cải tạo, sửa chữa lưới điện, chú trọng đến phát triển mới khách hàng nhất là tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; đảm bảo công tác an toàn, phòng chống cháy nổ, giảm tỉ lệ tổn thất…
Cũng tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng chính phủ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Công ty Điện lực Lạng Sơn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2008 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

Hoàng Huy