Thứ sáu,  14/05/2021

Giữ vững an ninh chính trị, phát triển kinh tế – xã hội vùng Tây Nguyên

Sáng 12-1, tại TP Buôn Ma Thuột, Đác Lắc, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức Hội nghị triển khai Kết luận số 12 ngày 24-10-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 10 ngày 18-1-2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về "Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên thời kỳ 2001-2010" và tổng kết công tác năm 2011.Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên chủ trì hội nghị.Năm 2011, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn Tây Nguyên tiếp tục được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển ổn định. Năm 2011, GDP toàn vùng đạt 13,52%, thu ngân sách tăng 16,8%, kim ngạch xuất khẩu tăng 29,9%, thu hút đầu tư toàn xã hội tăng hơn 10%; thu nhập bình quân đầu người đạt 21,8 triệu đồng/năm. Đã có 45 nghìn lao động được đào tạo nghề và 103 nghìn lao động được giải quyết việc làm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 22,48% (2010) xuống còn 19,06%.Phát biểu ý...
Sáng 12-1, tại TP Buôn Ma Thuột, Đác Lắc, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức Hội nghị triển khai Kết luận số 12 ngày 24-10-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 10 ngày 18-1-2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên thời kỳ 2001-2010” và tổng kết công tác năm 2011.

Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên chủ trì hội nghị.

Năm 2011, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn Tây Nguyên tiếp tục được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế – xã hội phát triển ổn định. Năm 2011, GDP toàn vùng đạt 13,52%, thu ngân sách tăng 16,8%, kim ngạch xuất khẩu tăng 29,9%, thu hút đầu tư toàn xã hội tăng hơn 10%; thu nhập bình quân đầu người đạt 21,8 triệu đồng/năm. Đã có 45 nghìn lao động được đào tạo nghề và 103 nghìn lao động được giải quyết việc làm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 22,48% (2010) xuống còn 19,06%.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh: Trong năm 2012 và những năm tiếp theo, bên cạnh sự chăm lo hỗ trợ của Trung ương, các tỉnh Tây Nguyên và các huyện miền núi của các tỉnh giáp với Tây Nguyên cần chủ động khai thác tiềm năng và lợi thế, huy động mọi nguồn lực cho phát triển toàn diện theo tinh thần chỉ đạo tại Kết luận số 12 của Bộ Chính trị. Cụ thể, cần chăm lo hơn nữa đến xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, phấn đấu đến năm 2013 tỷ lệ thôn, buôn có đảng viên đạt 100%, đến 2015 tỷ lệ thôn, buôn có tổ chức Đảng đạt 100%. Tiếp tục xây dựng và củng cố tiềm lực quốc phòng – an ninh vững mạnh, chủ động xử lý mọi tình huống, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Quan tâm giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến quản lý đất đai, quản lý tài nguyên rừng, tài nguyên khoáng sản; tạo mối liên kết vùng trong phát triển kinh tế – xã hội. Thực hiện có hiệu quả chính sách giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển văn hóa giáo dục, trong đó cần ưu tiên cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và địa bàn biên giới.

Theo Nhandan