Thứ ba,  18/05/2021

Hội nghị tổng kết công tác ngành thanh tra năm 2011

Ngày 12-1, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu ý kiến. Đồng chí Huỳnh Phong Tranh, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì hội nghị.Năm 2011, toàn ngành thanh tra đã triển khai 75.600 cuộc thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội.Qua thanh tra đã phát hiện thiếu sót, sai phạm về kinh tế với tổng số tiền hơn 8.500 tỷ đồng và hơn 268.400 ha đất các loại. Ngoài kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 5.000 tỷ đồng và gần 12 nghìn ha đất, xử phạt vi phạm hành chính hơn 8.000 tỷ đồng, thanh tra còn kiến nghị xử lý kỷ luật hơn 1.300 tập thể và gần 2.200 cá nhân, xử phạt vi phạm hành chính hơn 166 nghìn tổ chức, cá nhân và chuyển cơ quan điều tra xử lý 83 vụ việc, hơn 100...
Ngày 12-1, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu ý kiến. Đồng chí Huỳnh Phong Tranh, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì hội nghị.

Năm 2011, toàn ngành thanh tra đã triển khai 75.600 cuộc thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội.

Qua thanh tra đã phát hiện thiếu sót, sai phạm về kinh tế với tổng số tiền hơn 8.500 tỷ đồng và hơn 268.400 ha đất các loại. Ngoài kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 5.000 tỷ đồng và gần 12 nghìn ha đất, xử phạt vi phạm hành chính hơn 8.000 tỷ đồng, thanh tra còn kiến nghị xử lý kỷ luật hơn 1.300 tập thể và gần 2.200 cá nhân, xử phạt vi phạm hành chính hơn 166 nghìn tổ chức, cá nhân và chuyển cơ quan điều tra xử lý 83 vụ việc, hơn 100 người. Bên cạnh những kết quả, hoạt động thanh tra vẫn còn nhiều bất cập, đó là: Kết luận thanh tra còn chậm, một số vụ việc khiếu nại tố cáo chưa được giải quyết kịp thời; hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng chưa cao; phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng chưa được đẩy mạnh…

Năm 2012, Thanh tra Chính phủ đề ra nhiều phương hướng hoạt động, như: Tập trung thanh tra các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tăng cường thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh; các cơ quan thanh tra theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, quyết định sau khi thanh tra. Trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cần thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư. Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đạt tỷ lệ hơn 85% đối với các vụ việc sớm phát hiện.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương đội ngũ cán bộ ngành thanh tra trong cả nước. Đồng chí lưu ý, ngành thanh tra cần thực hiện đồng bộ hệ thống các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, công tác xây dựng thể chế, công tác xây dựng ngành. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, ngành cần khắc phục các mặt khiếm khuyết, kiên quyết hơn trong công tác thanh tra; hoàn thành các cuộc thanh tra với trách nhiệm cao và thu hồi sau thanh tra đạt kết quả. Đồng chí nhấn mạnh, ngành thanh tra phải bám sát nhiệm vụ, nghe ngóng dư luận; tăng cường tiếp dân, xử lý dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo. Cần quan tâm đến công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát cán bộ làm công tác thanh tra; xây dựng hoàn chỉnh quy chế hoạt động của ngành; bồi dưỡng văn hóa, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cán bộ thanh tra…

Theo Nhandan