Thứ năm,  06/05/2021

Việt Nam – Ai len tăng cường hợp tác giáo dục trẻ em và thanh thiếu niên

Chiều 12/1, tại Trụ sở Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bộ trưởng Phụ trách các vấn đề trẻ em và thanh thiếu niên Ai len do Bà Frances Fitzgerald sang thăm làm việc tại Việt Nam. Đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam lần này của Bà Bộ trưởng góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vui mừng nhận thấy trong thời gian qua, quan hệ hai nước đã có những bước phát triển quan trọng, nhất là trong lĩnh vực hợp tác phát triển, kinh tế-thương mại-đầu tư, giáo dục-đào tạo. Cảm ơn sự ủng hộ của Chính phủ và nhân dân Ai len đã dành cho Việt Nam nguồn vốn ODA trong những năm qua đã góp phần giúp Việt Nam thực hiện có hiệu quả chính sách phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Ai len và vấn đề hợp tác phát triển vẫn là ưu...

Chiều 12/1, tại Trụ sở Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bộ trưởng Phụ trách các vấn đề trẻ em và thanh thiếu niên Ai len do Bà Frances Fitzgerald sang thăm làm việc tại Việt Nam.


Đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam lần này của Bà Bộ trưởng góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vui mừng nhận thấy trong thời gian qua, quan hệ hai nước đã có những bước phát triển quan trọng, nhất là trong lĩnh vực hợp tác phát triển, kinh tế-thương mại-đầu tư, giáo dục-đào tạo.

Cảm ơn sự ủng hộ của Chính phủ và nhân dân Ai len đã dành cho Việt Nam nguồn vốn ODA trong những năm qua đã góp phần giúp Việt Nam thực hiện có hiệu quả chính sách phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Ai len và vấn đề hợp tác phát triển vẫn là ưu tiên lớn trong quan hệ giữa hai nước.

Thông báo khái quát thành tựu phát triển kinh tế, chính sách an sinh xã hội, bảo đảm quyền trẻ em của Việt Nam trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Chủ trương của Đảng về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nói chung cũng như về quyền trẻ em nói riêng là một trong những ưu tiên trọng yếu của chiến lược phát triển con người xuyên suốt mọi thời kỳ lịch sử và cách mạng Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam cũng đang phải đối mặt với một số thách thức nhất định, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, hai bên tăng cường hợp tác hơn nữa trong các vấn đề liên quan đến trẻ em và thanh thiếu niên, chia sẻ kinh nghiệm trong việc giáo dục trẻ em và thanh thiếu niên.

Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian tiếp đoàn, bày tỏ những cảm nhận tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam, Bộ trưởng Phụ trách các vấn đề trẻ em và thanh thiếu niên Ai len, Bà Frances Fitzgerald cho biết: Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên trên cương vị Bộ trưởng phụ trách các vấn đề trẻ em và thanh thiếu niên. Chuyến thăm và làm việc lần này của đoàn nhằm tăng cường quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt trong việc duy trì hợp tác trong lĩnh vực con nuôi giữa hai nước. Đánh giá cao những kết quả to lớn mà Việt Nam đạt được trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục, thực hiện quyền trẻ em, Bộ trưởng Frances Fitzgerald mong muốn hai bên nhanh chóng hoàn thiện thủ tục hành chính để sớm ký kết Hiệp định con nuôi giữa Việt Nam-Ai len.

Theo Dangcongsan.vn