Thứ hai,  17/05/2021

Ban Chỉ đạo Tây Bắc triển khai công tác năm 2012

Ngày 13-1, tại Yên Bái, Ban Chỉ đạo Tây Bắc tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2012. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị, có lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư là thành viên kiêm nhiệm Ban Chỉ đạo (BCĐ), cùng lãnh đạo 16 tỉnh vùng Tây Bắc.Đồng chí Đinh Văn Cương, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Tây Bắc báo cáo những kết quả đã đạt được trong năm 2011. Kinh tế các tỉnh trong vùng Tây Bắc tiếp tục giữ được thế ổn định, bình quân thu nhập đầu người đạt 15,432 triệu đồng; an ninh lương thực cơ bản được bảo đảm; cơ cấu cây trồng vật nuôi chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa. Độ che phủ rừng đạt 50,6%; nhiều dự án đầu tư được đẩy nhanh tiến độ, thủy điện Sơn La phát điện thành công các tổ máy số 3, 4 sớm hơn kế hoạch, tăng thêm nguồn điện và hiệu quả đầu tư. Chương trình giảm nghèo được quan tâm...

Ngày 13-1, tại Yên Bái, Ban Chỉ đạo Tây Bắc tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2012. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị, có lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư là thành viên kiêm nhiệm Ban Chỉ đạo (BCĐ), cùng lãnh đạo 16 tỉnh vùng Tây Bắc.
Đồng chí Đinh Văn Cương, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Tây Bắc báo cáo những kết quả đã đạt được trong năm 2011. Kinh tế các tỉnh trong vùng Tây Bắc tiếp tục giữ được thế ổn định, bình quân thu nhập đầu người đạt 15,432 triệu đồng; an ninh lương thực cơ bản được bảo đảm; cơ cấu cây trồng vật nuôi chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa. Độ che phủ rừng đạt 50,6%; nhiều dự án đầu tư được đẩy nhanh tiến độ, thủy điện Sơn La phát điện thành công các tổ máy số 3, 4 sớm hơn kế hoạch, tăng thêm nguồn điện và hiệu quả đầu tư. Chương trình giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo, tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí 2011- 2015) toàn vùng còn 29,3%, giảm 1,59% so với năm 2010. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng cơ bản được bảo đảm, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Hệ thống chính trị tiếp tục được kiện toàn, củng cố; chất lượng hoạt động, hiệu quả công tác từng bước được nâng lên…
Các tham luận tại hội nghị đã làm rõ hơn những bất cập, hạn chế và hướng giải quyết các vấn đề về: khai thác tài nguyên khoáng sản; tình hình tôn giáo, dân tộc; giáo dục – đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân; liên kết vùng và kiến nghị với Đảng và Chính phủ những chính sách đặc thù, phù hợp vùng Tây Bắc còn nghèo nhất nước.
Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những kết quả đã đạt được của vùng Tây Bắc, trong đó có nhiều mặt phát triển, đời sống của đồng bào tốt hơn trước; cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư, đói nghèo giảm; thu ngân sách các tỉnh trong vùng tăng; nhiều mô hình tăng trưởng về trồng rừng, nuôi bò sữa, nuôi cá nước lạnh, chống rét cho trâu bò, đầu tư thủy điện… đều có bước phát triển khá. Trong thời gian tới, các tỉnh vùng Tây Bắc cần thực hiện thật tốt các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, làm cho đời sống của đồng bào các dân tộc trong vùng tốt hơn, cơ sở chính trị ổn định. Các tỉnh sớm đẩy mạnh liên kết vùng, miền, huy động cả hệ thống chính trị vào xây dựng kết cấu cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, khám, chữa bệnh cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, tiến tới giảm nghèo bền vững. Đồng thời, các địa phương thường xuyên chăm lo xây dựng các lực lượng vũ trang vững mạnh, phối hợp chặt chẽ trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, không để xảy ra các yếu tố bất ngờ, bất ổn trên địa bàn. Ban Chỉ đạo Tây Bắc cần chú trọng kiểm tra, đôn đốc, hoàn thiện văn bản để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị để vùng Tây Bắc phát triển nhanh và bền vững.


Theo Nhandan