Thứ sáu,  14/05/2021

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020

Ngày 14-1, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2012 và Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị triển khai công tác ngành nội vụ năm 2012. Ảnh: DƯƠNG GIANG (TTXVN) Năm 2011, ngành nội vụ đã đạt được những kết quả tích cực trên các mặt công tác, nhất là CCHC; tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý hội và các tổ chức phi chính phủ; công chức, công vụ; quản lý nhà nước về tôn giáo cũng như công tác thi đua-khen thưởng, văn thư, lưu trữ. Về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, xác định rõ năm mục tiêu, sáu lĩnh vực và tập trung vào ba trọng tâm, đó là cải cách thể chế; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và chất lượng dịch vụ hành chính, dịch vụ công.Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng...

Ngày 14-1, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2012 và Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011 – 2020. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị triển khai công tác ngành nội vụ năm 2012. Ảnh: DƯƠNG GIANG (TTXVN)
Năm 2011, ngành nội vụ đã đạt được những kết quả tích cực trên các mặt công tác, nhất là CCHC; tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý hội và các tổ chức phi chính phủ; công chức, công vụ; quản lý nhà nước về tôn giáo cũng như công tác thi đua-khen thưởng, văn thư, lưu trữ. Về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, xác định rõ năm mục tiêu, sáu lĩnh vực và tập trung vào ba trọng tâm, đó là cải cách thể chế; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và chất lượng dịch vụ hành chính, dịch vụ công.
Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và biểu dương kết quả khá toàn diện ngành nội vụ đạt được trong năm qua, đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ những hạn chế mà ngành nội vụ cần tập trung khắc phục và làm tốt hơn trong thời gian tới. Trước hết là CCHC, mặc dù có tiến bộ song chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiều thủ tục hành chính chưa phù hợp, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; bộ máy hành chính nhà nước còn cồng kềnh; công tác quản lý nhà nước về công chức, công vụ, quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu.
Đề cập nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu, toàn ngành nội vụ trong năm 2012 và các năm tiếp theo tập trung chỉ đạo quyết liệt và triển khai hiệu quả Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2020. Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng và hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ số theo dõi đánh giá CCHC của các bộ, ngành, địa phương để có tiêu chí đánh giá mức độ CCHC, cũng như phối hợp Văn phòng Chính phủ tiếp tục thực hiện tốt Đề án 30 về cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh triển khai Chính phủ điện tử, nhằm tăng cường sự minh bạch, tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả trong cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời, cần tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, bảo đảm các quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân, đi liền với bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Thủ tướng yêu cầu ngành nội vụ quan tâm xây dựng thể chế, luật pháp, nhất là tham gia tổng kết Hiến pháp 1992 gắn với xây dựng luật tổ chức Chính phủ, HĐND, UBND; tiến hành tổng kết đánh giá thực tiễn việc thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường; tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức cả về năng lực, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động tặng một số đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Nội vụ.


Theo Nhandan