Chủ nhật,  09/05/2021

Hội Nông dân tỉnh triển khai công tác năm 2012

Năm 2011, công tác hội và phong trào nông dân thi đua lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo được đẩy mạnh và đạt những kết quả quan trọng, góp phần cùng toàn tỉnh hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Các loại rau, màu, cây ngắn ngày được gieo trồng đem lại hiệu quả cao, góp phần nâng hệ số sử dụng đất và tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị canh tác. Số hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp tăng thêm 2.273 hộ so với năm 2010… Đạt được kết quả trên là do các cấp hội đã tập trung triển khai nhiều giải pháp như: tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề cho nông dân; phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội giải quyết cho 4.835 hộ nông dân vay trên 93 tỷ đồng và quản lý, bảo đảm sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay. Trong năm, các cấp hội phối hợp tổ chức dạy nghề cho 2.388 lao động nông thôn, tổ chức 1.645 lớp tập huấn chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ với gần 80 nghìn hộ hội viên...Công tác xây dựng tổ chức Hội cũng được quan tâm. Năm 2011, toàn tỉnh kết nạp mới 3.496 hội viên, nâng tổng số hội viên trong tỉnh lên 100.360 hội viên, chiếm 82,13% so với hộ nông nghiệp. Qua đánh giá, có 139/226 cơ sở hội; 1.350/2.344 chi hội đạt trong sạch, vững mạnh, không có cơ sở yếu kém.

LSO-Ngày 13/1/2012, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012. Dự lễ tổng kết có đồng chí Đoàn Thị Hậu, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.
Năm 2011, công tác hội và phong trào nông dân thi đua lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo được đẩy mạnh và đạt những kết quả quan trọng, góp phần cùng toàn tỉnh hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội. Các loại rau, màu, cây ngắn ngày được gieo trồng đem lại hiệu quả cao, góp phần nâng hệ số sử dụng đất và tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị canh tác. Số hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp tăng thêm 2.273 hộ so với năm 2010… Đạt được kết quả trên là do các cấp hội đã tập trung triển khai nhiều giải pháp như: tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề cho nông dân; phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội giải quyết cho 4.835 hộ nông dân vay trên 93 tỷ đồng và quản lý, bảo đảm sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay. Trong năm, các cấp hội phối hợp tổ chức dạy nghề cho 2.388 lao động nông thôn, tổ chức 1.645 lớp tập huấn chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ với gần 80 nghìn hộ hội viên…Công tác xây dựng tổ chức Hội cũng được quan tâm. Năm 2011, toàn tỉnh kết nạp mới 3.496 hội viên, nâng tổng số hội viên trong tỉnh lên 100.360 hội viên, chiếm 82,13% so với hộ nông nghiệp. Qua đánh giá, có 139/226 cơ sở hội; 1.350/2.344 chi hội đạt trong sạch, vững mạnh, không có cơ sở yếu kém.
Năm 2012, Hội Nông dân tỉnh đề ra các phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, trọng tâm của là tập trung chỉ đạo hội cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng tập huấn, hướng dẫn nông dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh tăng vụ; đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”, “Nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng – an ninh”…
Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh đã tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2011; trong thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW của Bộ Chính trị và trong thực hiện 3 phong trào thi đua của hội giai đoạn 2008 – 2011. Đồng thời, tại đây, hội đã phát động và ký giao ước thi đua năm 2012.

Hồ Xuân Hương