Chủ nhật,  09/05/2021

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Ðiều phối viên Thường trú LHQ tại Việt Nam

Chiều 16-1, tại Hà Nội, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Điều phối viên Thường trú LHQ tại Việt Nam Bà Pra-típ-ha Me-ta nhân dịp Bà nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cảm ơn và đánh giá cao hoạt động của các cơ quan LHQ, hỗ trợ tích cực Việt Nam trong tiến trình phát triển kinh tế-xã hội; tin tưởng với năng lực và uy tín của mình, Bà Pra-típ-ha Me-ta sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các cơ quan của LHQ.Điều phối viên Thường trú LHQ tại Việt Nam Pra-típ-ha Me-ta đánh giá cao những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội; ổn định kinh tế vĩ mô đồng thời duy trì tốc độ tăng trưởng của Việt Nam trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế thế giới; đồng thời khẳng định, các cơ quan của LHQ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình xóa đói, giảm nghèo, sửa đổi Hiến pháp và các hoạt động hỗ trợ pháp...


Chiều 16-1, tại Hà Nội, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Điều phối viên Thường trú LHQ tại Việt Nam Bà Pra-típ-ha Me-ta nhân dịp Bà nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cảm ơn và đánh giá cao hoạt động của các cơ quan LHQ, hỗ trợ tích cực Việt Nam trong tiến trình phát triển kinh tế-xã hội; tin tưởng với năng lực và uy tín của mình, Bà Pra-típ-ha Me-ta sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các cơ quan của LHQ.

Điều phối viên Thường trú LHQ tại Việt Nam Pra-típ-ha Me-ta đánh giá cao những thành tựu trong phát triển kinh tế – xã hội; ổn định kinh tế vĩ mô đồng thời duy trì tốc độ tăng trưởng của Việt Nam trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế thế giới; đồng thời khẳng định, các cơ quan của LHQ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình xóa đói, giảm nghèo, sửa đổi Hiến pháp và các hoạt động hỗ trợ pháp lý..

Theo Nhandan