Thứ tư,  05/05/2021

Văn phòng QH triển khai nhiệm vụ năm 2012

Ngày 16-1, tại Hà Nội, Văn phòng QH tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và tổng kết công tác năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.Báo cáo tổng kết kết quả công tác năm 2011, lãnh đạo Văn phòng QH cho biết: Năm 2011 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; kỷ niệm 65 năm QH Việt Nam; tổng kết nhiệm kỳ QH Khóa XII; bầu đại biểu QH Khóa XIII, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016... Là cơ quan nghiên cứu, tham mưu tổng hợp, tổ chức phục vụ các hoạt động của QH, Ủy ban Thường vụ QH, các cơ quan của QH... thời gian qua, Văn phòng QH tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được của những năm trước, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong nhiều lĩnh vực. Thực hiện chức năng nghiên cứu, tham mưu tổng hợp và tổ chức phục vụ các hoạt động của QH, Văn phòng QH đã phục vụ...

Ngày 16-1, tại Hà Nội, Văn phòng QH tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và tổng kết công tác năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Báo cáo tổng kết kết quả công tác năm 2011, lãnh đạo Văn phòng QH cho biết: Năm 2011 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; kỷ niệm 65 năm QH Việt Nam; tổng kết nhiệm kỳ QH Khóa XII; bầu đại biểu QH Khóa XIII, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016… Là cơ quan nghiên cứu, tham mưu tổng hợp, tổ chức phục vụ các hoạt động của QH, Ủy ban Thường vụ QH, các cơ quan của QH… thời gian qua, Văn phòng QH tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được của những năm trước, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong nhiều lĩnh vực. Thực hiện chức năng nghiên cứu, tham mưu tổng hợp và tổ chức phục vụ các hoạt động của QH, Văn phòng QH đã phục vụ có hiệu quả công tác xây dựng pháp luật; hoạt động giám sát; phục vụ QH, Ủy ban Thường vụ QH xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền; hoạt động đối ngoại của QH và thực hiện các dự án hợp tác quốc tế…

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng biểu dương và đánh giá cao kết quả công tác trên nhiều lĩnh vực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng QH năm 2011. Theo đó, tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được của những năm trước, năm qua Văn phòng QH đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Về phương hướng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2012, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ: Thời gian tới, khối lượng công việc của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của QH và Văn phòng QH rất lớn. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2012, mỗi một cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng QH cần nhận thức đầy đủ yêu cầu, nhiệm vụ, chức năng của Văn phòng QH, là cơ quan tham mưu, tổng hợp, tập hợp trí tuệ của các đại biểu QH, các Đoàn đại biểu QH, của các cơ quan của QH, các cơ quan của Thường vụ QH và trí tuệ của đông đảo nhân dân trong nước và ngoài nước trong việc quyết định nhiều vấn đề quan trọng.

Chủ tịch QH cho rằng, Văn phòng QH cần tham mưu tốt giúp QH, các ủy ban QH, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ QH đưa ra những quyết định dựa trên căn cứ khoa học, có căn cứ pháp lý, phù hợp thực tiễn và tình hình đất nước, có tính khả thi và mang lại hiệu quả thiết thực cho đời sống xã hội. Bên cạnh đó, cần quan tâm hơn nữa tính hiện đại trong hoạt động QH, của từng đại biểu QH khi thực hiện chức năng phục vụ, giúp việc; chú trọng cải cách hành chính, quản lý tốt tài chính công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, làm tốt công tác thông tin, báo cáo, phân tích, dự báo, cập nhật thông tin đầy đủ phục vụ đại biểu và các tầng lớp nhân dân. Chủ tịch QH cũng đề nghị Văn phòng QH cần quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên, xây dựng, đào tạo và có quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mới…

* Chiều cùng ngày, Đảng bộ cơ quan Văn phòng QH đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2011; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2012. Đến dự có các đồng chí: Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch QH; Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng QH, Bí thư Đảng ủy cơ quan; Nguyễn Hải Đường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư.

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2011, nêu rõ: Năm qua, Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng QH đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, đảng viên trong Đảng bộ đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra trong năm. Vừa qua, Đảng ủy cơ quan đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Văn phòng QH, chỉ đạo các vụ, đơn vị hoàn thành tốt chức năng tham mưu, tổng hợp, phục vụ QH, các cơ quan của QH và lãnh đạo QH; từng bước làm tốt công tác xây dựng bộ máy và công tác cán bộ, thường xuyên động viên, giáo dục cán bộ, đảng viên, nhân viên khắc phục khó khăn, nghiên cứu, tìm tòi, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc; xây dựng Đảng bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Theo Nhandan