Thứ sáu,  07/05/2021

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2011

Phát biểu bế mạc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đánh giá tinh thần làm việc khẩn trương, tích cực, tập trung của hội nghị. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2012 có nhiều thuận lợi và thách thức, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra rất cấp bách, đòi hỏi phải có sự quyết tâm cao, nỗ lực phấn đấu rất to lớn. Đồng chí cũng chỉ ra những nội dung, nhiệm vụ mà các cấp ủy, tổ chức đảng cần quan tâm thực hiện trong năm 2012 để công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đạt kết quả tốt hơn, hiệu quả hơn. Hội nghị đã tiến hành tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2011 và công bố quyết định khen thưởng của UBKT Tỉnh ủy. Theo đó, có 9 tập thể được tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2011.

LSO-Sáng 17/1/2012, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2011. Dự hội nghị có đại biểu đại diện Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương. Về phía tỉnh có đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh…Trong chương trình, hội nghị đã nghe các báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012. Phần thảo luận đã có nhiều ý kiến phát biểu xung quanh nội dung của hội nghị. Qua đó làm rõ hơn quá trình thực hiện công tác này tại cơ sở, cũng như nêu ra các đề xuất, kiến nghị cụ thể để việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thời gian tới đạt kết quả tốt hơn.
Phát biểu bế mạc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đánh giá tinh thần làm việc khẩn trương, tích cực, tập trung của hội nghị. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2012 có nhiều thuận lợi và thách thức, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra rất cấp bách, đòi hỏi phải có sự quyết tâm cao, nỗ lực phấn đấu rất to lớn. Đồng chí cũng chỉ ra những nội dung, nhiệm vụ mà các cấp ủy, tổ chức đảng cần quan tâm thực hiện trong năm 2012 để công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đạt kết quả tốt hơn, hiệu quả hơn. Hội nghị đã tiến hành tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2011 và công bố quyết định khen thưởng của UBKT Tỉnh ủy. Theo đó, có 9 tập thể được tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2011.

Hoàng Thịnh