Chủ nhật,  09/05/2021

Lạng Sơn 5 năm thực hiện Nghị quyết 08: Kinh tế phát triển ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững

LSO-Quán triệt các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về phát triển KT-XH gắn với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng – an ninh, tập trung các nguồn lực xây dựng vùng biên giới (BG), bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, ngày 14/11/2006, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết (NQ) số 08-NQ/TU về xây dựng vùng BG vững mạnh toàn diện trong tình hình mới. Sau 5 năm triển khai thực hiện, toàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Các xe hàng chờ làm thủ tục thông quan tại cửa khẩu Tân ThanhĐể NQ đi vào cuộc sống, ngay sau khi được ban hành, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các cấp, các ngành đã tổ chức quán triệt nghiêm túc tinh thần NQ đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là nhân dân ở khu vực BG. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của sự...

LSO-Quán triệt các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về phát triển KT-XH gắn với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng – an ninh, tập trung các nguồn lực xây dựng vùng biên giới (BG), bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, ngày 14/11/2006, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết (NQ) số 08-NQ/TU về xây dựng vùng BG vững mạnh toàn diện trong tình hình mới. Sau 5 năm triển khai thực hiện, toàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng.
Các xe hàng chờ làm thủ tục thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh
Để NQ đi vào cuộc sống, ngay sau khi được ban hành, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các cấp, các ngành đã tổ chức quán triệt nghiêm túc tinh thần NQ đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là nhân dân ở khu vực BG. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ BG. Ông Vy Văn Đại, Chủ tịch UBND xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc cho biết: là một xã BG nên công tác tuyên truyền, giáo dục trong nhân dân về nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ vùng BG vững mạnh toàn diện, kết hợp với phát triển KT-XH được xã quan tâm đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Bên cạnh đó, được sự quan tâm của Nhà nước, của tỉnh, đời sống của nhân dân xã Thanh Lòa đang từng bước được cải thiện, người dân yên tâm lao động sản xuất, hăng hái cùng cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng tham gia bảo vệ đường biên mốc giới, chủ quyền quốc gia.Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, từ năm 2006 đến nay, các tuyến quốc lộ vành đai BG, đường ra BG, đường tuần tra BG tiếp tục được Trung ương, tỉnh quan tâm đầu tư, nâng cấp, làm mới, bê tông hóa hàng trăm km đường giao thông nông thôn từ xã đến thôn, phục vụ cho sản xuất và đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Đến nay, 100% xã BG có đường ô tô đi được 4 mùa đến trung tâm xã, 60,6% các thôn, bản có đường xe cơ giới vận tải nhỏ đi được 4 mùa. Việc đầu tư kết cấu hạ tầng khu vực BG đã được các cấp, các ngành triển khai lồng ghép với thực hiện các chương trình, dự án của Chính phủ như: Chương trình 135, 120, rà phá vật cản BG, giải phóng 1.152 ha bảo đảm an toàn phục vụ sản xuất, canh tác của nhân dân và các hoạt động bảo vệ BG. Trụ sở UBND xã, thị trấn BG, các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt, điện, phòng học, nhà sinh hoạt cộng đồng, trạm y tế xã được quan tâm đầu tư, nâng cấp, làm mới. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, các xã BG thực hiện tốt việc giao đất, giao rừng, kết hợp thực hiện có hiệu quả dự án trồng rừng BG, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân. Lĩnh vực văn hóa – xã hội khu vực BG có những chuyển biến tích cực, đại đa số các thôn bản xây dựng được quy ước, hương ước, các hủ tục lạc lậu, mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội từng bước được loại trừ. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc khu vực BG không ngừng được cải thiện. Lĩnh vực phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch quốc tế trên các cửa khẩu tiếp tục được quan tâm. Tỉnh chủ động ban hành cơ chế, chính sách thu hút các nguồn vốn đầu tư xây dựng, phát triển Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn. Hoạt động thương mại tại các cửa khẩu có sự tăng trưởng lớn, đạt hiệu quả cao, du lịch có bước phát triển cả về quy mô và tổ chức. Song song với phát triển KT-XH, nhiệm vụ quốc phòng – an ninh được cấp ủy, chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm. Công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực BG được thực hiện tốt. Thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân ngày càng được củng cố vững chắc.
Khách du lịch mua sắm tại chợ Tân Thanh
Ông Vũ Quốc Ân, Chính trị viên Đồn Biên phòng Thanh Lòa cho biết: đơn vị luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực BG, đồng thời, tích cực tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền BG quốc gia.

Những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các lực lượng luôn quan tâm, đẩy mạnh công tác đối ngoại, quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực với các cấp, ngành tương ứng của Trung Quốc như: phối hợp tuần tra chung, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự khu vực hai bên BG; phối hợp điều tra, bắt giữ, trao trả hàng trăm đối tượng vi phạm, góp phần giữ vững ổn định tình hình BG, tạo môi trường thuận lợi phục vụ phát triển KT-XH và củng cố quốc phòng – an ninh.

Đức Anh