Thứ tư,  12/05/2021

Các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước thăm và chúc Tết đồng bào, chiến sĩ

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc Tết cán bộ và nhân dân tỉnh Hà Nam. ( Ảnh: NGUYỄN KHANG (TTXVN) )* Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm, chúc Tết Ban Tuyên giáo T.Ư, các tỉnh Hưng Yên, Hà Nam * Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh * Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng thăm, chúc Tết Hội Người cao tuổi Việt NamNgày 17-1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thăm, chúc Tết Ban Tuyên giáo T.Ư, Đảng bộ và nhân dân các tỉnh Hưng Yên, Hà Nam.Chúc Tết cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương cán bộ ngành tuyên giáo các cấp qua một năm hoạt động nỗ lực đã quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ của công tác tuyên giáo. Qua đó các lĩnh vực giáo dục lý luận chính trị, tuyên truyền, báo chí - xuất bản, văn học, nghệ thuật, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, môi trường... đều có chuyển biến tích cực.Chủ tịch nước đánh giá cao những...


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc Tết cán bộ và nhân dân tỉnh Hà Nam. ( Ảnh: NGUYỄN KHANG (TTXVN) )

* Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm, chúc Tết Ban Tuyên giáo T.Ư, các tỉnh Hưng Yên, Hà Nam * Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh * Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng thăm, chúc Tết Hội Người cao tuổi Việt Nam

Ngày 17-1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thăm, chúc Tết Ban Tuyên giáo T.Ư, Đảng bộ và nhân dân các tỉnh Hưng Yên, Hà Nam.Chúc Tết cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương cán bộ ngành tuyên giáo các cấp qua một năm hoạt động nỗ lực đã quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ của công tác tuyên giáo. Qua đó các lĩnh vực giáo dục lý luận chính trị, tuyên truyền, báo chí – xuất bản, văn học, nghệ thuật, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, môi trường… đều có chuyển biến tích cực.

Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp của ngành tuyên giáo đã bám sát và phục vụ kịp thời, thiết thực các hoạt động của Đảng, của đất nước, địa phương; tích cực động viên, cổ vũ quá trình phấn đấu của cán bộ, đảng viên và nhân dân hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Chủ tịch nước căn dặn, năm 2012, trước bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức và diễn biến phức tạp, khó lường, công tác tuyên giáo cần nâng cao năng lực dự báo, kịp thời phát hiện những vấn đề mới nảy sinh trong xã hội; chủ động nắm bắt tình hình; nâng tầm chất lượng tham mưu trong công tác chính trị, tư tưởng.

Chủ tịch nước mong muốn, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, những đòi hỏi cấp thiết và lâu dài của nhiệm vụ chuyên môn, ngành tuyên giáo cần tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy tuyên giáo các cấp; phát triển đội ngũ, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chất lượng hoạt động của ngành.

Tại trụ sở Tỉnh ủy Hưng Yên, nói chuyện thân mật với các thế hệ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khen ngợi nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân tỉnh đã đưa Hưng Yên từ một tỉnh nghèo sau ngày tái lập với xuất phát điểm kinh tế – xã hội thấp, cơ sở vật chất – kỹ thuật nghèo nàn, kết cấu hạ tầng kém, nay đạt được những thành tựu quan trọng: kinh tế tăng trưởng tương đối nhanh và bền vững, dự án đầu tư thu hút tăng về số lượng, bảo đảm chất lượng, giá trị sản xuất công nghiệp tăng gấp 50 lần so khi mới lập tỉnh. Chủ tịch nước vui mừng trước chuyển biến của tỉnh về các mặt văn hóa – xã hội, chăm lo sức khỏe nhân dân. Đặc biệt là công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức, chất lượng cơ sở đảng, đảng viên không ngừng được củng cố.

Chủ tịch nước gợi mở, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã đề ra những phương hướng cơ bản cho chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, phấn đấu đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên cần đoàn kết phấn đấu đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trở thành tỉnh phát triển toàn diện tiêu biểu cho các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng, tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chúc Tết Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Nam, Chủ tịch nước khen ngợi, là tỉnh nằm trong vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng có bề dày lịch sử, Hà Nam từ một địa phương có xuất phát điểm thấp, thuần nông, nhờ phát huy truyền thống, đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy các điều kiện thuận lợi, đã từng bước chuyển mình và phát triển, đổi mới về mọi mặt. Chủ tịch nước hoan nghênh Đảng bộ và nhân dân tỉnh, cùng với việc tập trung phát triển kinh tế – xã hội, đã đặc biệt quan tâm đến giải quyết các chế độ chính sách, công tác đền ơn đáp nghĩa, giải quyết việc làm cho người lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Trong cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, tỉnh đã có cách làm hiệu quả, nhờ đó huy động được sức dân, cộng đồng doanh nghiệp đóng góp nâng cấp kết cấu hạ tầng nông thôn.

Chủ tịch nước căn dặn, với truyền thống văn hiến lâu đời, Hà Nam tiếp tục làm tốt công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, góp phần cùng nhân dân cả nước xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Về những vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng, được Hội nghị Trung ương 4 đề cập, Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ tỉnh Hà Nam nghiên cứu quán triệt, có cách làm sáng tạo, thiết thực để đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Chủ tịch nước tin tưởng, những năm tới, Hà Nam phát huy cao nhất nội lực, liên kết chặt chẽ với các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế đồng bằng sông Hồng, trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Trong không khí đầm ấm đón Tết cổ truyền dân tộc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại xã Giai Phạm, Yên Mỹ (Hưng Yên), Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Hồng Tiến, Khoái Châu (Hưng Yên), thăm và nói chuyện với Đảng bộ chính quyền xã Đinh Xá, huyện Bình Lục (Hà Nam).

* Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, chiều 17-1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng lãnh đạo Văn phòng Chính phủ đã đến dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại nhà 67 trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi Người đã trút hơi thở cuối cùng.

Sau khi dâng hương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thăm hỏi, chúc Tết cán bộ, công nhân viên Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương tập thể cán bộ, công nhân viên đã gìn giữ, bảo vệ nguyên vẹn các kỷ niệm và hiện vật gắn liền với cuộc đời của Bác. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn cán bộ, nhân viên Khu di tích tiếp tục nỗ lực hết mình trong việc gìn giữ, bảo quản nguyên vẹn các kỷ vật gắn liền với cuộc đời hoạt động của Bác Hồ cho các thế hệ mai sau; làm tốt việc giới thiệu với nhân dân cả nước và bạn bè, du khách quốc tế về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hằng năm, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đón hơn hai triệu lượt người đến tham quan và vào Lăng viếng Bác. Điều này thể hiện tình cảm đặc biệt sâu sắc của đồng bào và bạn bè, du khách quốc tế đối với Bác Hồ kính yêu.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới thăm và chúc Tết Đại tướng Võ Nguyên Giáp; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu và nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

* Chiều 17-1, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã tới thăm, chúc Tết Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Nhân dịp Tết đến, Xuân về, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng gửi tới các bậc cao niên, lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng trên cả nước, nhất là những thành viên đi đầu trong phong trào thi đua của Hội Người cao tuổi Việt Nam lời chúc sức khỏe, lời chúc năm mới tốt đẹp.

Đánh giá cao kết quả hoạt động của các cấp Hội Người cao tuổi trong thời gian qua, cho rằng, công tác của Hội đã thể hiện đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước; thể hiện được vai trò, vị trí của một tổ chức Hội nòng cốt, chăm lo cho hơn 8,6 triệu người cao tuổi trong cả nước. Hội đã gây dựng được nhiều phong trào có ích, đem lại hiệu quả thiết thực cho xã hội gắn với việc thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ những phong trào đó, người cao tuổi cả nước đã có thêm nhiều điều kiện phát huy kinh nghiệm sống, kiến thức, góp phần xây dựng xã hội ngày một tốt đẹp. Người cao tuổi luôn là những tấm gương sáng, có sức lan tỏa cao trong cộng đồng.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng mong muốn, chính quyền các cấp và toàn xã hội thực hiện tốt hơn nữa việc chăm lo, xây dựng chính sách, chăm sóc người cao tuổi. Thời gian tới, các cấp Hội Người cao tuổi trên địa bàn cả nước cần tiếp tục phát huy thành quả đạt được, nỗ lực hết sức mình đóng góp quan trọng vào sự nghiệp chăm lo người cao tuổi của Đảng và Nhà nước. Chủ tịch Quốc hội cũng hy vọng, với kinh nghiệm công tác, vốn sống quý báu của mình, những người cao tuổi sẽ tiếp tục là những tấm gương sáng, đi đầu trong việc thực hiện các phong trào, cuộc vận động do Trung ương Hội và các cơ quan, tổ chức, đoàn thể các cấp tổ chức; tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm chung tay vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày một phồn vinh.

* Ngày 17-1, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Lê Hồng Anh biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng, ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh, Quảng Bình là tỉnh có nhiều tiềm năng về phát triển kinh tế biển, du lịch, dịch vụ, có nguồn tài nguyên dồi dào, thuận lợi cho phát triển công nghiệp chế biến. Trên cơ sở các tiềm năng, thế mạnh đó, tỉnh cần thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển công nghiệp nhưng phải chú trọng bảo vệ môi trường, cảnh quan. Quan tâm hơn nữa đến công tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là ở các vùng thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai, vùng sâu, vùng xa. Trong công tác xây dựng Đảng, cần quan tâm hơn nữa đến giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể thật sự trong sạch, vững mạnh để thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Lê Hồng Anh chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Quảng Bình đón Tết vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn.

* Ngày 17-1, Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã thăm và chúc Tết Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh.

Thay mặt Đảng và Nhà nước, đồng chí Phạm Quang Nghị đã biểu dương những kết quả chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong năm 2011. Đồng chí nhấn mạnh: Bước sang năm mới 2012, Bắc Ninh cần rà soát điều chỉnh quy hoạch, tập trung cải cách hành chính; tăng cường đầu tư cho công nghiệp, giao thông và xây dựng nông thôn mới; tăng trưởng kinh tế hợp lý và bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh trật tự; từng bước giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường; chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ các cấp…

Cùng ngày, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cùng Đoàn công tác đã đi thăm, tặng quà cụ Nguyễn Văn Biền, 96 tuổi, ở phường Thị Cầu, cán bộ tiền khởi nghĩa, 66 năm tuổi Đảng và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Huệ, 97 tuổi, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh; thăm Công ty TNHH Samsung Việt Nam.

* Ngày 17-1, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước.

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Lê Thanh Hải biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước đạt được trong năm qua, vui mừng trước những bước phát triển của tỉnh sau 15 năm tái lập. Đồng chí mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bình Phước tiếp tục phát huy truyền thống năng động, sáng tạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các nhiệm vụ được giao; có chương trình cụ thể thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) đạt kết quả tốt.

Dịp này, đồng chí Lê Thanh Hải đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Sơn và một số gia đình cán bộ hưu trí, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, hộ nghèo của tỉnh Bình Phước.

* Sáng 17-1, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm và chúc Tết tại tỉnh Tiền Giang. Tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ sự vui mừng và biểu dương sự nỗ lực, chung sức, chung lòng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Tiền Giang đã vượt qua khó khăn, thách thức trong thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, nhưng hầu hết các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, tình hình an ninh, chính trị ổn định và giữ vững. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu tỉnh Tiền Giang cần chung sức, chung lòng, phát huy hơn nữa trong việc tiếp tục thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội trong năm 2012. Đồng chí cũng lưu ý tỉnh phát triển kinh tế phải chú ý gắn liền với bảo đảm an sinh xã hội. Vì, xã hội tốt mới an tâm phát triển kinh tế. Hai yếu tố này cần gắn kết một cách chặt chẽ

.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang Trần Thị Kim Cúc, Anh hùng Lực lượng vũ trang Hồ Bé, lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh và năm gia đình chính sách tiêu biểu ở xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho.

* Ngày 17-1, đồng chí Trương Hoà Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án Nhân dân tối cao đã về thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Đồng chí Trương Hòa Bình đã biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Thuận trong phát triển kinh tế-xã hội, biết khai thác và phát huy những tiềm năng sẵn có, biến những khó khăn thành lợi thế để phát triển. Có những đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế biển cũng như bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Dịp này, đồng chí Trương Hòa Bình đã đến thăm và tặng quà Tết hai gia đình thương binh, hai Mẹ Việt Nam Anh hùng ở các huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc và TP Phan Thiết. Thăm và chúc Tết cán bộ, công chức Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận.

* Ngày 17-1, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninhđã đến thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Cao Bằng.

Tại buổi làm việc với cán bộ, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị cán bộ lãnh đạo tỉnh Cao Bằng thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, đồng thời quan tâm chăm lo đời sống cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, các đối tượng chính sách xã hội và gia đình có công với nước.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng đã đến thăm, tặng quà 103 trẻ em, người khuyết tật, người già có hoàn cảnh khó khăn đang được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cao Bằng; Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Liến, thương binh Nguyễn Mạnh Phấy, và một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thị xã Cao Bằng.

* Ngày 17-1, đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hộidẫn đầu đoàn công tác của Quốc hội đã về thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đề nghị Khánh Hòa tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức, giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội; đồng thời quan tâm sâu sắc đến đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách, người nghèo, cán bộ và chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.

Theo Nhandan