Thứ tư,  12/05/2021

Trao tặng Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Huân chương Hồ Chí Minh

Ngày 17-1, tại chùa Viên Minh (Quang Lãng, Phú Xuyên, Hà Nội), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trang trọng trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam, trước sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể, chức sắc tôn giáo và các tăng ni, phật tử.Phát biểu ý kiến tại lễ trao tặng, Phó Thủ tướng chúc mừng Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã được đón nhận danh hiệu cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng. Phó Thủ tướng tán thán những công lao và đóng góp đặc biệt xuất sắccủa Hòa thượng cho đạo pháp, dân tộc, điều hành hoạt động của GHPG Việt Nam đạt nhiều thành tựu nổi bật, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, kiên định với mục tiêu đường hướng hành đạo mà Giáo hội đã đề ra "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng vững mạnh.Nhân dịp năm mới, Phó Thủ tướng chúc Hòa thượng sức...

Ngày 17-1, tại chùa Viên Minh (Quang Lãng, Phú Xuyên, Hà Nội), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trang trọng trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam, trước sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể, chức sắc tôn giáo và các tăng ni, phật tử.

Phát biểu ý kiến tại lễ trao tặng, Phó Thủ tướng chúc mừng Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã được đón nhận danh hiệu cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng. Phó Thủ tướng tán thán những công lao và đóng góp đặc biệt xuất sắc

của Hòa thượng cho đạo pháp, dân tộc, điều hành hoạt động của GHPG Việt Nam đạt nhiều thành tựu nổi bật, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, kiên định với mục tiêu đường hướng hành đạo mà Giáo hội đã đề ra “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Nhân dịp năm mới, Phó Thủ tướng chúc Hòa thượng sức khỏe, phúc tuệ duyên trường, tiếp tục lãnh đạo GHPG Việt Nam đạt thêm nhiều thành tích, góp phần vào công cuộc đổi mới của nhân dân ta. Phó Thủ tướng cũng gửi đến chư tôn giáo phẩm, tăng ni và đồng bào phật tử Phật giáo Việt Nam trong và ngoài nước lời chúc an lạc, hạnh phúc, chúc GHPG đạt nhiều thành tựu trong công tác Phật sự, phát huy hơn nữa các giá trị tích cực của mình trên con đường phục vụ đất nước và phục vụ nhân dân.

Hòa thượng Thích Phổ Tuệ bày tỏ sự xúc động và tấm lòng tri ân công đức được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh.

Theo Nhandan