Thứ hai,  17/05/2021

Quốc vương Nhà nước Ca-ta kết thúc chuyến thăm Việt Nam

Ngày 17/1, Quốc vương Nhà nước Ca-ta Ha-mát Bin Kha-li-pha An-Tha-ni đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam.Trong hai ngày ở thăm Việt Nam, Quốc vương Ha-mát Bin Kha-li-pha An-Tha-ni đã hội đàm cùng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đến chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Quốc vương Ha-mát Bin Kha-li-pha An-Tha-ni đã chứng kiến lễ ký kết 5 văn bản: Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương Ca-ta; Bản ghi nhớ giữa Tổng công ty kinh doanh vốn nhà nước Việt Nam và Tập đoàn đầu tư Ca-ta; Thỏa thuận hợp tác đầu tư dự án hóa dầu Long Sơn; Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Tập đoàn đầu tư bất động sản Ca-ta Diar và Công ty M&C.Tại các cuộc gặp, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đã đánh giá cao kết...

Ngày 17/1, Quốc vương Nhà nước Ca-ta Ha-mát Bin Kha-li-pha An-Tha-ni đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Trong hai ngày ở thăm Việt Nam, Quốc vương Ha-mát Bin Kha-li-pha An-Tha-ni đã hội đàm cùng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đến chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Quốc vương Ha-mát Bin Kha-li-pha An-Tha-ni đã chứng kiến lễ ký kết 5 văn bản: Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương Ca-ta; Bản ghi nhớ giữa Tổng công ty kinh doanh vốn nhà nước Việt Nam và Tập đoàn đầu tư Ca-ta; Thỏa thuận hợp tác đầu tư dự án hóa dầu Long Sơn; Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Tập đoàn đầu tư bất động sản Ca-ta Diar và Công ty M&C.

Tại các cuộc gặp, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đã đánh giá cao kết quả ý nghĩa chuyến thăm chính thức Việt Nam của Quốc vương Ha-mát Bin Kha-li-pha An-Tha-ni, coi đây là một minh chứng sinh động cho mối quan hệ hợp tác ngày càng phát triển giữa nhân dân hai nước; khẳng định chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển; khẳng định Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Ca-ta. Quốc vương Ha-mát Bin Kha-li-pha An Tha-ni bày tỏ niềm vui mừng được đến thăm đất nước Việt Nam tươi đẹp và sự ngưỡng mộ trước những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Lãnh đạo hai nước đều bày tỏ mong muốn tăng cường trao đổi, hợp tác, tích cực góp phần vào các nỗ lực chung vì mục tiêu hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Theo Dangcongsan.vn