Thứ ba,  11/05/2021

Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2011 và sơ kết 6 tháng thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW

LSO - Chiều 17/1/2012, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012 và sơ kết 6 tháng thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đoàn Thị Hậu, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh. Đ/c Nguyễn Thế Tuy phát biểu chỉ đạo hội nghịNăm 2011, công tác tuyên giáo của tỉnh đã và đang khẳng định vị trí quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội. Với cách làm khoa học, sáng tạo, ngành tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã nghiên cứu đề xuất và góp phần giải quyết nhiều vấn đề lớn trên các lĩnh vực; đã tham mưu cho cấp uỷ tổ chức...

LSO – Chiều 17/1/2012, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012 và sơ kết 6 tháng thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đoàn Thị Hậu, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh.

Đ/c Nguyễn Thế Tuy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Năm 2011, công tác tuyên giáo của tỉnh đã và đang khẳng định vị trí quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội. Với cách làm khoa học, sáng tạo, ngành tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã nghiên cứu đề xuất và góp phần giải quyết nhiều vấn đề lớn trên các lĩnh vực; đã tham mưu cho cấp uỷ tổ chức triển khai học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; chỉ đạo các cơ quan báo chí làm tốt công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh. Hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên đi vào nề nếp, hiệu quả, đã tăng cả về số lượng và chất lượng, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của hoạt động tuyên truyền miệng trong tình hình hiện nay. Công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo được nâng cao về chất lượng, hiệu quả, góp phần tích cực vào việc ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh, củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc, tôn giáo đối với sự lãnh đạo của Đảng…
Đ/c Nông Văn Thảm, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên Giáo tỉnh

tặng giấy khen cho các tập thể
Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị tiếp tục được các cấp, các ngành triển khai đồng bộ. Qua học tập, cán bộ, đảng viên nắm vững được chủ trương đưa việc học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức đảng; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, các tệ nạn tham nhũng tiêu cực, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Từ đó, tăng thêm sự đồng thuận xã hội, nâng cao được niềm tin, trách nhiệm trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Phát huy những kết quả đạt được, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đề ra phương hướng nhiệm vụ để thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên giáo trong năm 2012 .
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ làm công tác tuyên giáo trong năm 2011. Đồng thời đề nghị năm 2012 là năm thứ 2 thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, ngành tuyên giáo cần tiếp tục tập trung tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương, của tỉnh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tham mưu thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 03- CT/TW; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tăng cường công tác đưa thông tin về cơ sở; chủ động hướng dẫn các ngành, các cấp tuyên truyền kỷ niệm những ngày truyền thống của đất nước, của tỉnh…
Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tặng giấy khen cho 7 tập thể và 5 cá nhân có thành tích trong công tác tuyên giáo năm 2011.

Tin ảnh: Xuân Hương