Thứ sáu,  07/05/2021

Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2011

Nhân dịp này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011. Đồng thời, phát động và ký giao ước thi đua năm 2012.

LSO-Sáng 18/1/2012, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2011 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2012. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị
Năm 2011, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động, tích cực tập trung tham mưu cho Ban Thường vụ cấp uỷ triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và đã đạt được những kết quả khá toàn diện. Nổi bật là đã tập trung tham mưu, hướng dẫn về công tác nhân sự, góp phần quan trọng vào thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016; tham mưu, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả việc sơ kết, tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị của Trung ương; thực hiện có nền nếp, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, dân chủ, công khai, đúng nguyên tắc, đúng quy định trong các khâu của công tác cán bộ như đánh giá, kiện toàn, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, thực hiện chính sách đối với cán bộ; các hoạt động phong trào thi đua luôn được duy trì và thu được kết quả cao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao năm 2011. Năm qua, toàn tỉnh đã kết nạp mới được 2.348 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh lên 49.043 đồng chí. Ban Tổ chức cấp uỷ các cấp luôn chủ động, tích cực tham mưu, giúp Ban Thường vụ cấp uỷ chỉ đạo về xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; quan tâm đến việc xoá chi bộ ghép và thôn, làng, tổ dân phố trắng đảng viên. Năm 2011, toàn tỉnh có 389/754 tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, bằng 51,59 %; 297/754 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có 41.128/42.127 đảng viên được đánh giá, trong đó có 5.458 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ thêm những kết quả của ngành, nêu những khó khăn và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2012.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Ban Tổ chức trong năm 2011. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, ngành cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ; quy hoạch và làm tốt công tác cán bộ, quan tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ ở cơ sở; tiếp tục đổi mới, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, tuyệt đối trung thành, đủ khả năng tham mưu cho cấp ủy trong công tác xây dựng Đảng…
Nhân dịp này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011. Đồng thời, phát động và ký giao ước thi đua năm 2012.

Hồ Xuân Hương