Thứ tư,  19/05/2021

Họp mặt mừng Xuân, mừng Ðảng

Chiều 18-1, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt mừng Xuân, mừng Đảng. Các đồng chí: Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Lê Hoàng Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các vị nhân sĩ, trí thức, đại biểu các dân tộc, chức sắc tôn giáo, lãnh đạo các ngành, các cấp, đại biểu tiêu biểu trên các lĩnh vực, lãnh đạo sở, ngành dự.Phát biểu ý kiến chúc mừng tại buổi họp mặt, đồng chí Lê Thanh Hải nêu bật những thành tựu đã đạt được trên các lĩnh vực của thành phố trong năm 2011; công tác chăm lo Tết cho đồng bào. Năm qua, thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Đồng chí Lê Thanh Hải biểu dương...
Chiều 18-1, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt mừng Xuân, mừng Đảng. Các đồng chí: Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Lê Hoàng Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các vị nhân sĩ, trí thức, đại biểu các dân tộc, chức sắc tôn giáo, lãnh đạo các ngành, các cấp, đại biểu tiêu biểu trên các lĩnh vực, lãnh đạo sở, ngành dự.

Phát biểu ý kiến chúc mừng tại buổi họp mặt, đồng chí Lê Thanh Hải nêu bật những thành tựu đã đạt được trên các lĩnh vực của thành phố trong năm 2011; công tác chăm lo Tết cho đồng bào. Năm qua, thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Đồng chí Lê Thanh Hải biểu dương nhiều sáng kiến ở cơ sở, những hiến kế và tính tiên phong, gương mẫu của nhiều cán bộ, đảng viên, cán bộ nghỉ hưu, cựu chiến binh, người cao tuổi, đoàn viên, hội viên và nhân dân ở địa bàn dân cư, của các doanh nghiệp, các trường học…

Bước sang năm 2012, kinh tế – xã hội thành phố dự báo sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn và thử thách; tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình trong nước còn nhiều khó khăn nhưng thành phố phải phấn đấu vượt qua. Dự báo lạm phát còn ở mức cao, kinh tế vĩ mô chưa ổn định, đặc biệt là đời sống nhân dân, nhất là lao động nghèo… tiếp tục còn nhiều khó khăn cho nên các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, anh hùng của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, ra sức nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tập trung thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2012; giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng, an ninh; đặc biệt là phải tiếp tục bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống các mặt cho nhân dân, để góp phần đưa thành phố và cả nước ngày càng phát triển bền vững.

Theo Nhandan