Thứ sáu,  14/05/2021

Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa bốn văn phòng Trung ương

Chiều 18-1, tại Trụ sở Trung ương Đảng (Hà Nội), diễn ra cuộc gặp mặt đầu Xuân giữa Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Chính phủ. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu ý kiến.Cùng dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Trần Quốc Vượng, Chánh Văn phòng T.Ư; Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Vũ Đức Đam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.Tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo, đại diện cho bốn văn phòng Trung ương đã khẳng định những đóng góp, nỗ lực của tập thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của bốn cơ quan Văn phòng Trung ương trong năm 2011, đã vượt qua khó khăn, hết lòng, tận tâm phục vụ hoạt động của các cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước; chủ động phối hợp chặt chẽ trong xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác...
Chiều 18-1, tại Trụ sở Trung ương Đảng (Hà Nội), diễn ra cuộc gặp mặt đầu Xuân giữa Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Chính phủ. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu ý kiến.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Trần Quốc Vượng, Chánh Văn phòng T.Ư; Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Vũ Đức Đam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo, đại diện cho bốn văn phòng Trung ương đã khẳng định những đóng góp, nỗ lực của tập thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của bốn cơ quan Văn phòng Trung ương trong năm 2011, đã vượt qua khó khăn, hết lòng, tận tâm phục vụ hoạt động của các cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước; chủ động phối hợp chặt chẽ trong xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của các cơ quan lãnh đạo và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; thường xuyên trao đổi, xử lý thông tin, chia sẻ kinh nghiệm công tác; góp phần tham mưu hoạch định chủ trương, chính sách ở tầm chiến lược, quản lý, chỉ đạo điều hành ở tầm vĩ mô. Các đồng chí cũng thống nhất đề ra một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác trao đổi, phối hợp, cùng tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2012.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Lê Hồng Anh thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của bốn Văn phòng Trung ương.

Về nhiệm vụ năm 2012, đồng chí đề nghị, với chức năng là cơ quan tham mưu, phục vụ trực tiếp cho các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, bốn văn phòng cần tiếp tục đổi mới về tư duy, phương thức hoạt động, nội dung công tác, tăng cường phối hợp để nâng cao năng lực tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn cách mạng mới. Cần thường xuyên trao đổi thông tin, đôn đốc việc xây dựng, thẩm định các đề án trình Hội nghị T.Ư và các đề án trình Bộ Chính trị; nâng cao năng lực dự báo, phân tích, tổng hợp thông tin, trao đổi kinh nghiệm công tác, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu phục vụ đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ năm 2012.

Theo Nhandan