Thứ năm,  06/05/2021

Việt Nam – Lào ký thoả thuận xây dựng Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 27-1, tại Văn phòng T.Ư Đảng NDCM Lào diễn ra Lễ ký kết thoả thuận thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bản Xiêng Vang, huyện Nọong Bốc, tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào giữa Bảo tàng Cay-xỏn Phôm-vi-hản và Bảo tàng Hồ Chí Minh.Dự án được thực hiện bằng nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ CHXHCN Việt Nam dành cho Chính phủ CHDCND Lào có tổng giá trị khoảng 35 tỷ VNĐ.Dự án bao gồm Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (cả nội thất và nội dung); Nhà trưng bày giới thiệu về Bác Hồ và về Chủ tịch Hồ Chí Minh với mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào (cả nội thất và nội dung) và sân gạch xung quanh, thuộc khuôn viên Khu lưu niệm Bác Hồ rộng 1,5 ha tại bản Xiêng Vang, tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND...

Sáng 27-1, tại Văn phòng T.Ư Đảng NDCM Lào diễn ra Lễ ký kết thoả thuận thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bản Xiêng Vang, huyện Nọong Bốc, tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào giữa Bảo tàng Cay-xỏn Phôm-vi-hản và Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Dự án được thực hiện bằng nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ CHXHCN Việt Nam dành cho Chính phủ CHDCND Lào có tổng giá trị khoảng 35 tỷ VNĐ.

Dự án bao gồm Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (cả nội thất và nội dung); Nhà trưng bày giới thiệu về Bác Hồ và về Chủ tịch Hồ Chí Minh với mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào (cả nội thất và nội dung) và sân gạch xung quanh, thuộc khuôn viên Khu lưu niệm Bác Hồ rộng 1,5 ha tại bản Xiêng Vang, tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào.

Theo Nhandan