Thứ sáu,  07/05/2021

Họp mặt 800 nữ cựu tù chính trị

Ngày 28-1, tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh, gần 800 nữ cựu tù chính trị và tù binh thuộc 24 quận, huyện trong chiến tranh chống ngoại xâm đã họp mặt truyền thống. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự.Cuộc họp mặt đã ôn lại những năm tháng hào hùng, ghi nhận những đóng góp của các cựu nữ tù chính trị và tù binh trong hai cuộc kháng chiến cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều đồng chí dù tuổi cao, sức yếu nhưng vẫn tích cực tham gia các hoạt động khuyến học, khuyến đức, khuyến tài, là những tấm gương sáng, mẫu mực về đạo đức, nhân cách cho thế hệ trẻ noi theo. Năm 2011, Ban liên lạc Nữ cựu tù chính trị và tù binh đã vận động tài trợ hơn hai tỷ đồng; xây năm nhà tình nghĩa, chăm lo đời sống các nữ cựu tù chính trị, tù binh có hoàn cảnh khó khăn; tích cực giúp đồng bào bị lũ...
Ngày 28-1, tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh, gần 800 nữ cựu tù chính trị và tù binh thuộc 24 quận, huyện trong chiến tranh chống ngoại xâm đã họp mặt truyền thống. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự.

Cuộc họp mặt đã ôn lại những năm tháng hào hùng, ghi nhận những đóng góp của các cựu nữ tù chính trị và tù binh trong hai cuộc kháng chiến cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều đồng chí dù tuổi cao, sức yếu nhưng vẫn tích cực tham gia các hoạt động khuyến học, khuyến đức, khuyến tài, là những tấm gương sáng, mẫu mực về đạo đức, nhân cách cho thế hệ trẻ noi theo. Năm 2011, Ban liên lạc Nữ cựu tù chính trị và tù binh đã vận động tài trợ hơn hai tỷ đồng; xây năm nhà tình nghĩa, chăm lo đời sống các nữ cựu tù chính trị, tù binh có hoàn cảnh khó khăn; tích cực giúp đồng bào bị lũ lụt…

Theo Nhandan