Thứ năm,  01/06/2023

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sắp thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hanh T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trương Tấn Sang và Phu nhân sẽ thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào từ ngày 9 đến 11-1.Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hanh T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trương Tấn Sang và Phu nhân sẽ thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào từ ngày 9 đến...
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hanh T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trương Tấn Sang và Phu nhân sẽ thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào từ ngày 9 đến 11-1.
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hanh T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trương Tấn Sang và Phu nhân sẽ thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào từ ngày 9 đến 11-1.
Theo Nhandan