Thứ ba,  06/06/2023

Ðưa báo Ðảng đến với đồng bào dân tộc thiểu số

Bưu tá xã Minh Sơn (Hữu Lũng) phát báo đến các trưởng thôn, bản. Thực hiện Chỉ thị 11-CT/T.Ư, ngày 28-12-1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc: Mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, những năm qua, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, các ban, ngành đoàn thể chính trị từ tỉnh đến cơ sở thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị. Nhờ đó đến nay, 100% số chi bộ, đảng bộ; thôn bản, khối phố đều có báo đảng và tất cả các xã, phường, thị trấn đều có báo đến trong ngày...Thôn Khun Tiến, Nhân Lý (Chi Lăng), có 62 hộ dân chủ yếu là dân tộc Nùng. Địa hình chia cắt, đường về các bản làng chủ yếu là đi bộ, đời sống bà con còn khó khăn, nhưng nhiều năm nay, bà con luôn đoàn kết xây dựng cuộc sống mới... Đến thôn, tôi thật sự xúc động khi nghe anh Linh Văn Sủi, trưởng thôn Khun Tiến hồn nhiên nói: Kể từ ngày 1-6-2011, lần đầu tiên bà con thôn bản của mình được cầm, đọc tờ báo của...


Bưu tá xã Minh Sơn (Hữu Lũng) phát báo đến các trưởng thôn, bản.

Thực hiện Chỉ thị 11-CT/T.Ư, ngày 28-12-1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc: Mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, những năm qua, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, các ban, ngành đoàn thể chính trị từ tỉnh đến cơ sở thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị. Nhờ đó đến nay, 100% số chi bộ, đảng bộ; thôn bản, khối phố đều có báo đảng và tất cả các xã, phường, thị trấn đều có báo đến trong ngày…

Thôn Khun Tiến, Nhân Lý (Chi Lăng), có 62 hộ dân chủ yếu là dân tộc Nùng. Địa hình chia cắt, đường về các bản làng chủ yếu là đi bộ, đời sống bà con còn khó khăn, nhưng nhiều năm nay, bà con luôn đoàn kết xây dựng cuộc sống mới… Đến thôn, tôi thật sự xúc động khi nghe anh Linh Văn Sủi, trưởng thôn Khun Tiến hồn nhiên nói: Kể từ ngày 1-6-2011, lần đầu tiên bà con thôn bản của mình được cầm, đọc tờ báo của Đảng, mang tên Báo Nhân Dân. Trước chưa có báo, mỗi lần họp thôn rất khổ vì không có tài liệu, nay có báo biết được mọi việc diễn ra trong và ngoài nước. Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được đăng tải trên báo là tài liệu rất quan trọng, để phổ biến cho mọi người dân. Cái gì chưa hiểu mình đọc đi đọc lại, khi họp thôn thì đọc và giải thích cho bà con nghe, rồi bày cách làm ăn theo các mô hình báo Đảng đã nêu. Nay có tâm tư, nguyện vọng gì có thể hỏi lên báo nên bà con rất phấn khởi…

Không chỉ riêng xã Nhân Lý, đến xã Minh Sơn (Hữu Lũng) nơi có nhiều mô hình phát triển kinh tế nông lâm nghiệp rất đa dạng, nên đời sống của bà con có khá hơn. Xã có 10 thôn bản đều có đường dân sinh đi lại thuận lợi, xe máy có thể đến các nhà trong thôn. Đồng chí Mã Thị Lý, Chủ tịch UBND xã Minh Sơn, sôi nổi nói: Khi được cấp trên thông báo, thôn bản sẽ được nhận Báo Nhân Dân và Báo Lạng Sơn, mọi người ai cũng vui. Vì trước chỉ có chi bộ đảng mới có báo, nay báo đến thôn bản, bà con được xem, được biết mọi chuyện. Mong trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục hỗ trợ phát hành báo đến thôn bản… Đến nhà anh Đào Trọng Khoa, trưởng thôn Đồn Vang, nhìn thấy giá sách báo tự đóng kê ngay đầu giường. Tôi tò mò ngắm nhìn giá để báo, thì trưởng thôn phân trần nói: Do thôn chưa có nhà văn hóa, nên mới để báo thế này. Sang năm, sẽ xây nhà văn hóa thôn để có chỗ đọc báo tốt hơn. Nhưng từ ngày có báo đến thôn bản, nhà lúc nào cũng “vui như hội”, ngày nào cũng có khách đến thăm, nhất là các cụ hưu trí. Vào hôm họp thôn, sau khi bàn bạc những việc làng, việc xóm, mọi người “điểm báo”, xem tình hình kinh tế, xã hội của cả nước. Khi báo đọc xong, ai có nhu cầu thì mượn về đọc sau lại đem trả cho hộ khác mượn…

Là một tỉnh miền núi, biên giới, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó, nhưng những năm qua Tỉnh ủy Lạng Sơn luôn quan tâm việc chỉ đạo các cấp ủy đảng, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể quần chúng nhân dân về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Để thực hiện tốt Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị, ngày 26-6-2001, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 04- CT/TU, về: “việc tăng cường lãnh đạo công tác báo chí, xuất bản”; ngày 2-11-2006, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục ban hành Chỉ thị số 10 về: “Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới”. Do có sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và sự quan tâm sâu sát của cấp ủy đảng các cấp, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng được đông đảo cán bộ, đảng viên, các tổ chức đảng, đoàn thể nhân dân, các cơ quan doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh đã hưởng ứng thực hiện tốt Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị. Đặc biệt là trong năm 2011, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, ngày 28-4-2011, UBND tỉnh ra thông báo số 56/TB-UBND về hỗ trợ phát hành Báo Lạng Sơn, Báo Nhân Dân đến thôn bản, khối phố trên địa bàn tỉnh, bắt đầu từ ngày 1-6-2011. Nhờ đó, sản lượng phát hành báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã tăng lên đáng kể. Qua thực tế kiểm tra ở một số địa phương của tỉnh cho thấy, việc quản lý và sử dụng báo, tạp chí của Đảng được các cấp ủy Đảng quan tâm đẩy mạnh theo hướng quản lý tập trung, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đọc, nghiên cứu, học tập. Các cơ quan, trường học, đơn vị đều quản lý báo tại phòng đọc. Đối với các xã, phường, thị trấn quản lý báo tại văn phòng Đảng ủy, UBND xã, phường, thị trấn; báo cấp cho các chi bộ, thôn bản, khối phố đều được quản lý tại nhà văn hóa thôn hoặc nhà đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ. Nhiều tổ chức cơ sở đã tổ chức tốt việc đọc và làm theo báo chí của Đảng, sử dụng những tin tức nổi bật quan trọng để định hướng dư luận, giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân nắm bắt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng; vận dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Để có được kết quả đó, thời gian qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu tích cực cho Tỉnh ủy lãnh đạo việc đặt mua và đọc báo, tạp chí của đảng. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên phối hợp bưu điện tỉnh theo dõi, kiểm tra, giám sát việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng; kịp thời chấn chỉnh những cơ quan, đơn vị, các chi bộ, đảng bộ chưa đặt mua báo… Cùng với những biện pháp đó, ngành bưu điện tỉnh cũng đã chỉ đạo bưu điện các huyện, thành phố thường xuyên phối hợp với Ban Tuyên giáo và các cấp ủy đảng, chính quyền xã, phường, thị trấn để nắm bắt tình hình, tư vấn cho khách hàng đặt mua báo, tạp chí của Đảng; đồng thời, thường xuyên rà soát việc đặt mua báo, tạp chí hàng tháng, quý của các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp. Nhiều hình thức tuyên truyền, vận động độc giả mua báo, tạp chí của Đảng thông qua việc chăm sóc khách hàng tại các quầy giao dịch, điểm bưu điện văn hóa xã, gửi thông báo tới địa chỉ khách hàng ngay từ những ngày trước kỳ hạn đặt mua, hoặc điện thoại, thông qua đội ngũ bưu tá đến với cơ quan đơn vị có nhu cầu. Nhờ đó mà đến nay, 100% chi bộ đảng; thôn bản, khối phố đều có Báo Nhân Dân và Báo Lạng Sơn và các xã, phường thị trấn đều có báo đến trong ngày.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn Nông Văn Thảm khẳng định: Việc phát hành báo, tạp chí của Đảng đến thôn bản, khối phố đã góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng tỉnh. Trong thời gian tới, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục chỉ đạo các chi, đảng bộ, các tổ chức đoàn thể, cơ quan đơn vị… dành kinh phí thỏa đáng để mua báo, tạp chí của Đảng. Các cơ quan chức năng sẽ thường xuyên kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng kinh phí mua báo; đồng thời quán triệt trong cán bộ đảng viên quản lý, sử dụng báo, tạp chí của Đảng có hiệu quả cao nhất, theo đúng tinh thần Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị.

Theo Nhandan