Thứ bảy,  03/06/2023

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 9-2, tại Hà Nội, đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra T.Ư và Đoàn công tác của Ban Bí thư đã làm việc với Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về triển khai Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.Báo cáo của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ và Ban Chấp hành T.Ư Đoàn nêu rõ: Thời gian qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại hai đơn vị này đạt nhiều kết quả quan trọng. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch và hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 03 được triển khai một cách khoa học, thiết thực, sát với tình hình, nhiệm vụ. Qua đó, đã tạo được sự thống nhất cao về nhận thức tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, xây dựng được các chuẩn mực đạo đức, lối sống phù hợp với từng đơn vị, dễ nhớ, dễ thực hiện gắn...
Ngày 9-2, tại Hà Nội, đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra T.Ư và Đoàn công tác của Ban Bí thư đã làm việc với Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về triển khai Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Báo cáo của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ và Ban Chấp hành T.Ư Đoàn nêu rõ: Thời gian qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại hai đơn vị này đạt nhiều kết quả quan trọng. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch và hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 03 được triển khai một cách khoa học, thiết thực, sát với tình hình, nhiệm vụ. Qua đó, đã tạo được sự thống nhất cao về nhận thức tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, xây dựng được các chuẩn mực đạo đức, lối sống phù hợp với từng đơn vị, dễ nhớ, dễ thực hiện gắn với các phong trào, nhiệm vụ của ngành, được thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát có hiệu quả. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh góp phần tích cực giáo dục thế hệ trẻ; tạo nên sức sống mới của công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên cả nước. Đồng thời, báo cáo của hai đơn vị cũng nêu lên những hạn chế trong triển khai Chỉ thị 03 thời gian qua; đề xuất các giải pháp, kế hoạch triển khai Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc, đồng chí Ngô Văn Dụ đã biểu dương những cố gắng và kết quả của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ và T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tổ chức, thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thời gian qua. Đồng chí lưu ý hai đơn vị cần phải quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong, phương pháp làm việc của Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo trở thành việc làm thường xuyên, quan trọng của mỗi cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4. Cần cụ thể hóa những nội dung học tập sao cho phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, đối tượng, xây dựng thành nội dung trong sinh hoạt của cơ quan, chi bộ, Đảng bộ; lấy đó làm căn cứ, tiêu chuẩn để đánh giá thi đua, xếp loại, bình bầu. Đồng chí đề nghị Thanh tra Chính phủ sớm tham mưu giúp Chính phủ ban hành và đề ra cơ chế thực hiện việc cán bộ, đảng viên tiến hành kê khai tài sản. Đồng chí cũng tán thành với đề nghị của T.Ư Đoàn về việc gắn việc thực hiện Chỉ thị số 03 với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI). Đồng chí cũng lưu ý một số việc cụ thể để T.Ư Đoàn tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 03 trong thời gian tới.

Theo Nhandan