Thứ ba,  06/06/2023

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương: Nhanh chóng khởi công Nhà máy nhiệt điện Na Dương giai đoạn II

Nguyên Chủ tịch nước đánh giá cao những nỗ lực của Nhà máy trong suốt những năm qua. Đồng chí khẳng định: tuy công suất chưa phải là lớn, nhưng Nhà máy nhiệt điện Na Dương là một trong những đơn vị tiên phong trong việc áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; Nhà máy đã xử lý và sử dụng loại than có nhiệt lượng thấp, tiêu thụ sản phẩm cho mỏ than Na Dương, đảm bảo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động và góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện Na Dương đã được phê duyệt vào tháng 12/2009 và dự kiến sẽ khởi công trong năm 2012. Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương nhấn mạnh: cần khẩn trương khởi công xây dựng Nhà máy giai đoạn II, phát huy những hiệu quả đã đạt được trong giai đoạn I, đây sẽ là động lực quan trọng góp phần vào tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

LSO-Ngày 9/2/2012, đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước đã đến thăm và làm việc với Nhà máy nhiệt điện Na Dương, huyện Lộc Bình. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm Nhà máy nhiệt điện Na Dương, huyện Lộc Bình
Ngày 3/11/2005, Nhà máy nhiệt điện Na Dương chính thức được nghiệm thu và đưa vào vận hành thương mại. Giai đoạn 2006-2011, Nhà máy đã cung cấp cho lưới điện quốc gia hơn 4,4 tỉ kWh điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho cả nước. Đời sống của cán bộ, công nhân Nhà máy không ngừng được nâng lên với mức thu nhập bình quân trên 5 triệu đồng/người/tháng. Giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động và trực tiếp tiêu thụ sản phẩm cho mỏ than Na Dương. Hiện nay, dự án Nhà máy nhiệt điện Na Dương giai đoạn II đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, xây dựng tại xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình với tổng mức đầu tư 180 triệu USD.
Nguyên Chủ tịch nước đánh giá cao những nỗ lực của Nhà máy trong suốt những năm qua. Đồng chí khẳng định: tuy công suất chưa phải là lớn, nhưng Nhà máy nhiệt điện Na Dương là một trong những đơn vị tiên phong trong việc áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; Nhà máy đã xử lý và sử dụng loại than có nhiệt lượng thấp, tiêu thụ sản phẩm cho mỏ than Na Dương, đảm bảo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động và góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện Na Dương đã được phê duyệt vào tháng 12/2009 và dự kiến sẽ khởi công trong năm 2012. Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương nhấn mạnh: cần khẩn trương khởi công xây dựng Nhà máy giai đoạn II, phát huy những hiệu quả đã đạt được trong giai đoạn I, đây sẽ là động lực quan trọng góp phần vào tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Vũ Như Phong