Chủ nhật,  28/05/2023

Hội nghị gặp mặt cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước đã nghỉ hưu

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN) * Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu ý kiếnSáng 13-2, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị gặp mặt cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước đã nghỉ hưu khu vực phía nam, để thông báo tình hình đất nước và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước ta, nhân dịp đón Xuân mới Nhâm Thìn và kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng (3-2- 1930 - 3-2- 2012).Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư và các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, dự và chủ trì Hội nghị.Dự Hội nghị, có các đồng chí: nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; nhiều đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên T.Ư Đảng và đại diện lãnh đạo một số cơ quan T.Ư.Hội nghị đã...


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN)

* Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu ý kiến

Sáng 13-2, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị gặp mặt cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước đã nghỉ hưu khu vực phía nam, để thông báo tình hình đất nước và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước ta, nhân dịp đón Xuân mới Nhâm Thìn và kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng (3-2- 1930 – 3-2- 2012).

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư và các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, dự và chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị, có các đồng chí: nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; nhiều đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên T.Ư Đảng và đại diện lãnh đạo một số cơ quan T.Ư.

Hội nghị đã nghe các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trình bày Báo cáo Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước năm 2011; Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, trình bày Báo cáo Một số tình hình an ninh, trật tự nổi lên thời gian gần đây; Bùi Quang Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, trình bày Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội năm 2011; Hồ Xuân Sơn, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao, trình bày Báo cáo hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta năm 2011.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn các đồng chí nguyên là cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước đã đến dự cuộc gặp mặt rất ý nghĩa này. Tổng Bí thư nêu rõ: Đây là cuộc gặp đầu năm, nhằm báo cáo về tình hình đất nước, thế giới, để cán bộ nguyên là lãnh đạo cấp cao có thêm nhiều thông tin quan trọng, từ đó có điều kiện tham gia đóng góp ý kiến với Đảng, Nhà nước tốt hơn.

Đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh, cuộc gặp mặt đầu Xuân mới vừa là tình cảm, lòng kính trọng của lớp người đi sau, với truyền thống uống nước nhớ nguồn, vừa là nguyện vọng của những người đang công tác muốn ngày càng có quan hệ gần gũi, gắn bó hơn với cán bộ cấp cao nghỉ hưu. Qua đó, nhằm phát huy cao nhất trí tuệ, kinh nghiệm, trình độ công tác của những người đi trước. Mỗi năm sẽ tổ chức hai lần gặp mặt, hoặc tổ chức các hội nghị chuyên đề và bằng nhiều kênh thông tin, các hình thức khác, để các đồng chí nguyên là cán bộ cấp cao đóng góp ý kiến với Đảng, Nhà nước trong quá trình xây dựng, hình thành và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối phát triển đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Năm 2011 có nhiều sự kiện lớn, quan trọng, đồng thời cũng có nhiều thách thức, nhiều vấn đề mới nảy sinh phức tạp, nhưng toàn Đảng, toàn dân ta đã đoàn kết thống nhất, đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, đạt nhiều thành tích có ý nghĩa quan trọng trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Đó là công lao của toàn Đảng, toàn dân, trong đó có sự đóng góp đáng kể của cán bộ nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Tổng Bí thư nêu rõ: Năm 2012, có nhiều việc cần làm, như việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết T.Ư 3, T.Ư 4 (khóa XI),… nhất là Nghị quyết: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, mới ban hành. Việc ra một nghị quyết đã khó, nhưng triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết đó càng khó. Tổng Bí thư mong các đồng chí nguyên là cán bộ cấp cao quan tâm góp ý kiến để việc triển khai các nghị quyết của Đảng toàn diện hơn đúng với quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt và phát triển văn hóa – nền tảng tinh thần của xã hội. Phải coi trọng tổng thể các lĩnh vực, không tập trung vào một mặt nào. Đồng chí Tổng Bí thư khẳng định, nhiệm vụ năm 2012 và những năm tiếp theo ngày càng nặng nề, phức tạp; toàn Đảng, toàn dân đồng tâm, đồng ý, đồng chí, đồng lòng… thì nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi việc.

Nhân dịp đón Xuân mới Nhâm Thìn, Tổng Bí thư chúc các đồng chí nguyên là cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước luôn có sức khỏe tốt hơn, với niềm tin mới, khí thế mới, quyết tâm mới, tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Theo Nhandan