Thứ năm,  01/06/2023

Sơn La nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Tỉnh ủy Sơn La vừa sơ kết bốn năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/T.Ư của Bộ Chính trị về "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên" và năm năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/T.Ư của Ban Bí thư về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ".Trong những năm qua, Sơn La đã tập trung làm tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; trong đó, chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đảng bộ tỉnh đã thành lập mới được 55 tổ chức cơ sở đảng, 337 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; 50 tổ chức cơ sở đảng và 88 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở yếu kém vươn lên khá và đạt trong sạch, vững mạnh. Toàn Đảng bộ kết nạp được 8.992 đảng viên mới, riêng năm 2011 kết nạp được 3.174 đảng viên mới. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, nội dung đã bám sát...

Tỉnh ủy Sơn La vừa sơ kết bốn năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/T.Ư của Bộ Chính trị về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” và năm năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/T.Ư của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

Trong những năm qua, Sơn La đã tập trung làm tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; trong đó, chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đảng bộ tỉnh đã thành lập mới được 55 tổ chức cơ sở đảng, 337 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; 50 tổ chức cơ sở đảng và 88 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở yếu kém vươn lên khá và đạt trong sạch, vững mạnh. Toàn Đảng bộ kết nạp được 8.992 đảng viên mới, riêng năm 2011 kết nạp được 3.174 đảng viên mới. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, nội dung đã bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương, gắn với phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng.

Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2012, Tỉnh ủy Sơn La tập trung thực hiện tốt các quy định mới của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI): Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, điều động, tăng cường, luân chuyển cán bộ; quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ người dân tộc thiểu số. Tiếp tục thực hiện ba đề án đào tạo đội ngũ cán bộ giai đoạn 2010-2015; tăng cường công tác xây dựng Đảng, các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và xây dựng mô hình “chi bộ cụm bản gắn với phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng bản, cụm bản phát triển toàn diện”.

Sau năm năm triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tỉnh Bắc Giang đã tiến hành kiểm tra 4.173 tổ chức đảng và 16.136 đảng viên; đã kết luận 105 tổ chức đảng và 359 đảng viên vi phạm; kiến nghị thu hồi 4.496,9 triệu đồng, 32.628m2 đất, hơn bốn tỷ đồng thuế xây dựng. Các tổ chức đảng đã thi hành kỷ luật 2.079 đảng viên, trong đó có 268 đảng viên vi phạm liên quan đến tham nhũng. Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh cũng đã triển khai 629 cuộc thanh tra kinh tế – xã hội và 91 cuộc thanh tra trách nhiệm; qua đó, xử lý sai phạm 85 tỷ 909,2 triệu đồng, 502.864m2 đất. Trong thời gian tới, bên cạnh công tác thanh tra, kiểm tra, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Bắc Giang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tính chiến đấu tổ chức đảng phát hiện và tố cáo sai phạm. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm trong công tác quy hoạch, đề bạt, luân chuyển cán bộ, xử lý trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện quyền tự chủ tài chính, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức. Nâng cao vai trò giám sát, đấu tranh của nhân dân và các cơ quan dân cử.

Theo Nhandan