Thứ sáu,  19/08/2022

Kiểm tra công tác quốc phòng tại một số ban, ngành, địa phương

Cùng ngày, các đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng đã đến kiểm tra công tác quốc phòng tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND huyện Cao Lộc; xã Bảo Lâm (Cao Lộc); Đồn Biên phòng Tân Thanh, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng.

LSO-Nằm trong chương trình kiểm tra công tác quốc phòng địa phương năm 2012 tại Lạng Sơn, ngày 7/6/2012, Đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng do trung tướng Hoàng Châu Sơn, Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác quốc phòng địa phương tại Sở Y tế Lạng Sơn.

Trung tướng Hoàng Châu Sơn, Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ
phát biểu tại buổi kiểm tra ở Sở Y tế
Làm việc với đoàn có đồng chí Hoàng Đình Hoàn, Giám đốc Sở Y tế cùng trưởng, phó các phòng chuyên môn. Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Sở Y tế báo cáo kết quả thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2011 và 5 tháng đầu năm 2012. Trong thời gian qua, ngành y tế đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh việc thực hiện công tác quốc phòng như: kiện toàn Ban quân dân y các cấp, triển khai làm tốt công tác y tế quân sự, công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự, tuyển sinh quân sự, công tác kết hợp quân dân y, củng cố y tế cơ sở các khu vực trọng điểm về quốc phòng – an ninh, tham gia khám, chữa bệnh cho các đối tượng chính sách; tổ chức diễn tập y tế đảm bảo cho tác chiến phòng thủ, phòng chống lụt bão… Tiếp đó, Sở Y tế đã giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề đoàn kiểm tra đưa ra.
Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ đã ghi nhận những kết quả đạt được về công tác quốc phòng của ngành y tế. Đồng thời, đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, ngành y tế cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự; khai thác, phát huy tiềm năng nguồn dược liệu trong tỉnh; làm tốt công tác quân dân y kết hợp, nhất là tại các xã biên giới; làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương…
* Sáng ngày 7/6/2012, đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng do đại tá Phạm Hồng Kỳ, Phó cục trưởng Cục Dân quân tự vệ làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác quốc phòng tại Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền trên địa bàn nghiêm túc tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác quốc phòng, an ninh đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Chỉ đạo, định hướng các cơ quan truyền thông đại chúng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và nâng cao chất lượng các chuyên mục “Quốc phòng toàn dân”, “Vì an ninh Xứ Lạng”… Tổ chức xây dựng, huấn luyện lực lượng tự vệ; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho công tác quốc phòng và chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ tự vệ… Bên cạnh đó, nhiều vấn đề quan trọng do các thành viên trong đoàn kiểm tra nêu ra đều được giải trình làm rõ.
Cùng ngày, các đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng đã đến kiểm tra công tác quốc phòng tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND huyện Cao Lộc; xã Bảo Lâm (Cao Lộc); Đồn Biên phòng Tân Thanh, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng.
Đình Quang - Đức Luận