Chủ nhật,  14/08/2022

Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh: Kiểm tra tại Văn Quan

LSO-Ngày 7/6/2012, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực xây dựng nông thôn mới của tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Văn Quan. Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc kiểm traSau hơn 1 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Văn Quan đã có những bước chuyển khá nhanh chóng cả về nhận thức và tiến độ thực hiện. Tổ chức bộ máy được kiện toàn từ cấp huyện đến cơ sở. Chính quyền các cấp đã tổ chức các hội nghị tuyên truyền, tập huấn đến từng thôn, bản với 7 nội dung chuyên đề về xây dựng nông thôn mới. Tính đến đầu tháng 6/2012, toàn huyện đã có 16 xã hoàn thành đồ án quy hoạch chung và được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đạt 100% kế hoạch, đồng thời đối với các xã còn lại, công tác quy hoạch cũng đang được đẩy nhanh. Đối với đề án...

LSO-Ngày 7/6/2012, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực xây dựng nông thôn mới của tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Văn Quan.

Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc kiểm tra
Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Văn Quan đã có những bước chuyển khá nhanh chóng cả về nhận thức và tiến độ thực hiện. Tổ chức bộ máy được kiện toàn từ cấp huyện đến cơ sở. Chính quyền các cấp đã tổ chức các hội nghị tuyên truyền, tập huấn đến từng thôn, bản với 7 nội dung chuyên đề về xây dựng nông thôn mới. Tính đến đầu tháng 6/2012, toàn huyện đã có 16 xã hoàn thành đồ án quy hoạch chung và được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đạt 100% kế hoạch, đồng thời đối với các xã còn lại, công tác quy hoạch cũng đang được đẩy nhanh. Đối với đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020, đã có 22/23 xã hoàn thành. So với các địa phương khác trong toàn tỉnh, Văn Quan được đánh giá là một trong những huyện có tiến độ triển khai nhanh nhất. Tại buổi làm việc, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện và các xã điểm trên địa bàn cũng nêu lên những kiến nghị, đề xuất đối với tỉnh để triển khai Chương trình được thuận lợi hơn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng đoàn đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Văn Quan trong việc triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đồng thời chỉ đạo địa phương cần tiếp tục phát huy, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ triển khai như hoàn chỉnh và phê duyệt các quy hoạch, lập đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã, huyện theo đúng kế hoạch; lập các dự án thành phần xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất; xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng năm, từng giai đoạn để phấn đấu thực hiện; tiếp tục huy động các nguồn lực, vận động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới…

Vũ Như Phong