Chủ nhật,  14/08/2022

Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Chiều 7-6, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội (QH), Hà Nội, PHÓ CHỦ TỊCH QH UÔNG CHU LƯU đã gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu đại diện các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La về thăm Thủ đô Hà Nội và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.Tại buổi gặp mặt, đại diện Đoàn đại biểu các dân tộc tỉnh Sơn La báo cáo Phó Chủ tịch QH về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong những năm qua và sự đóng góp của các đại biểu đại diện gần ba nghìn người có uy tín trong cộng đồng 12 dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn tỉnh.Thay mặt lãnh đạo Quốc hội và Ủy ban Thường vụ QH, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu phát biểu ý kiến đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La trong những năm qua. Trong đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định...

Chiều 7-6, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội (QH), Hà Nội, PHÓ CHỦ TỊCH QH UÔNG CHU LƯU đã gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu đại diện các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La về thăm Thủ đô Hà Nội và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tại buổi gặp mặt, đại diện Đoàn đại biểu các dân tộc tỉnh Sơn La báo cáo Phó Chủ tịch QH về tình hình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương trong những năm qua và sự đóng góp của các đại biểu đại diện gần ba nghìn người có uy tín trong cộng đồng 12 dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn tỉnh.
Thay mặt lãnh đạo Quốc hội và Ủy ban Thường vụ QH, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu phát biểu ý kiến đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Sơn La trong những năm qua. Trong đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Tốc độ tăng trưởng GDP những năm gần đây của tỉnh liên tục đạt hai con số (năm 2011 đạt hơn 12,4%); thu nhập bình quân đầu người đạt 820 USD; tỷ lệ hộ đói nghèo bình quân hằng năm giảm từ 3,5% đến 4%… Thành tựu đó có sự đóng góp rất lớn của đội ngũ những người có uy tín trong đồng bào các dân tộc, là những tấm gương sáng luôn đi đầu vận động, tuyên truyền đồng bào, họ hàng, thôn, bản và gia đình thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước… Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu mong rằng, thời gian tới, các đại biểu tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, gương mẫu đi đầu, tích cực vận động đồng bào các dân tộc trong tỉnh thực hiện tốt chủ trương ổn định tái định canh, định cư, xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ và phát triển rừng, khắc phục tình trạng di cư tự do, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị… đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Nhandan