Thứ hai,  03/10/2022

Thông cáo số 21 kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII

Thứ ba, ngày 19-6-2012, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển phiên họp.Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).Trong buổi làm việc, đã có 26 đại biểu Quốc hội của 25 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:- Định nghĩa về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;- Chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước;- Quyền cung ứng sản phẩm dịch vụ ra thị trường bên ngoài cộng đồng thành viên;- Việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập công ty;- Mức vốn góp tối đa của một thành viên;- Phân phối thu nhập theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã;- Tài sản và xử lý tài sản của hợp tác xã khi giải thể;- Tổ chức liên minh hợp tác xã;- Quản lý nhà nước đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã...Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết thúc phiên họp.Buổi chiều, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông...
Thứ ba, ngày 19-6-2012, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển phiên họp.

Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Trong buổi làm việc, đã có 26 đại biểu Quốc hội của 25 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

– Định nghĩa về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

– Chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước;

– Quyền cung ứng sản phẩm dịch vụ ra thị trường bên ngoài cộng đồng thành viên;

– Việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập công ty;

– Mức vốn góp tối đa của một thành viên;

– Phân phối thu nhập theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã;

– Tài sản và xử lý tài sản của hợp tác xã khi giải thể;

– Tổ chức liên minh hợp tác xã;

– Quản lý nhà nước đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết thúc phiên họp.

Buổi chiều, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.

Quốc hội thảo luận về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư.

Trong buổi làm việc, đã có 25 đại biểu Quốc hội của 23 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

– Quyền, nghĩa vụ của luật sư;

– Cấp giấy chứng nhận bào chữa cho luật sư và quy định mở rộng đối tượng được quyền yêu cầu luật sư bào chữa;

– Điều kiện miễn đào tạo nghề luật sư và tập sự hành nghề luật sư;

– Quy định cho phép viên chức hành nghề luật sư;

– Nhiệm vụ, quyền hạn của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Đoàn luật sư;

– Điều kiện hành nghề, phạm vi hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài…

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu kết thúc phiên họp.

Thứ tư, ngày 20-6-2012, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường: buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua một số dự án luật.

Theo Nhandan