Thứ sáu,  19/08/2022

THÔNG CÁO SỐ 22 KỲ HỌP THỨ BA, QUỐC HỘI KHÓA XIII

Thứ tư, ngày 20-6-2012, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn điều khiển phiên họp. Quốc hội thảo luận về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.Trong buổi làm việc, đã có 14 đại biểu Quốc hội của 14 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:- Quy hoạch phát triển điện lực;- Giá điện và các loại phí;- Giấy phép hoạt động điện lực;- Thanh tra chuyên ngành điện lực;- Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực;- Lộ trình thực hiện thị trường điện cạnh tranh...Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn phát biểu kết thúc phiên họp.Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua một số dự án luật.Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn điều khiển.1. Biểu quyết thông qua Luật Giá:Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các...
Thứ tư, ngày 20-6-2012, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn điều khiển phiên họp. Quốc hội thảo luận về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Trong buổi làm việc, đã có 14 đại biểu Quốc hội của 14 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

– Quy hoạch phát triển điện lực;

– Giá điện và các loại phí;

– Giấy phép hoạt động điện lực;

– Thanh tra chuyên ngành điện lực;

– Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực;

– Lộ trình thực hiện thị trường điện cạnh tranh…

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn phát biểu kết thúc phiên họp.

Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua một số dự án luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn điều khiển.

1. Biểu quyết thông qua Luật Giá:

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật Giá.

Quốc hội biểu quyết thông qua một số nội dung của dự thảo Luật Giá:

– Hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá;

– Biện pháp bình ổn giá;

– Hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Luật Giá.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển.

2. Biểu quyết thông qua Luật Giám định tư pháp:

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật Giám định tư pháp.

Quốc hội biểu quyết thông qua một số nội dung của dự thảo Luật Giám định tư pháp:

– Tổ chức giám định tư pháp công lập;

– Văn phòng giám định tư pháp;

– Hội đồng giám định.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Luật Giám định tư pháp.

3. Biểu quyết thông qua Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật:

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Quốc hội biểu quyết thông qua một số nội dung của dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật:

– Chính sách của Nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật;

– Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật;

– Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

4. Biểu quyết thông qua Luật Xử lý vi phạm hành chính:

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Quốc hội biểu quyết thông qua một số nội dung của dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính:

– Quy định về phạt tiền;

– Mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực;

– Bỏ quy định áp dụng biện pháp đưa người bán dâm vào cơ sở chữa bệnh.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Tiếp theo, Quốc hội đã nghe Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Trần Đình Long trình bày dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. Quốc hội biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Nghị quyết.

5. Biểu quyết thông qua Luật Công đoàn (sửa đổi):

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi).

Quốc hội biểu quyết thông qua một số nội dung của dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi):

– Quyền gia nhập và hoạt động công đoàn của lao động là người nước ngoài;

– Hệ thống tổ chức công đoàn;

– Tài chính công đoàn.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi).

Thứ năm, ngày 21-6-2012, Quốc hội họp phiên toàn thể hội trường: buổi sáng, biểu quyết thông qua một số dự án luật; buổi chiều, họp phiên bế mạc kỳ họp. Phiên bế mạc sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi.

Theo Nhandan