Thứ ba,  11/05/2021

Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Ngày 30-6, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam thăm và làm việc tại tỉnh Hà Nam về ứng dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi và phát triển trồng nấm.Đến nay, tỉnh Hà Nam có 250 mô hình nuôi lợn trên nền đệm lót sinh học. Các mô hình có quy mô từ 10 đến 20 m2, nuôi từ 5 đến 15 con lợn/lứa, hạn chế ô nhiễm môi trường. Tỉnh đang phát triển mạnh nghề trồng nấm, đến nay sản xuất được 600 nghìn bịch nấm các loại.Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân hoan nghênh quyết tâm của cán bộ và nhân dân Hà Nam trong việc ứng dụng nền đệm lót sinh học vào chăn nuôi lợn ở nông hộ và mở rộng sản xuất nấm nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu từ rơm rạ và góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nông dân...Sáng 30-6, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì phiên họp Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam -...
Ngày 30-6, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam thăm và làm việc tại tỉnh Hà Nam về ứng dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi và phát triển trồng nấm.

Đến nay, tỉnh Hà Nam có 250 mô hình nuôi lợn trên nền đệm lót sinh học. Các mô hình có quy mô từ 10 đến 20 m2, nuôi từ 5 đến 15 con lợn/lứa, hạn chế ô nhiễm môi trường. Tỉnh đang phát triển mạnh nghề trồng nấm, đến nay sản xuất được 600 nghìn bịch nấm các loại.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân hoan nghênh quyết tâm của cán bộ và nhân dân Hà Nam trong việc ứng dụng nền đệm lót sinh học vào chăn nuôi lợn ở nông hộ và mở rộng sản xuất nấm nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu từ rơm rạ và góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nông dân…

Sáng 30-6, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì phiên họp Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Hà Lan về thích ứng biến đổi khí hậu và quản lý nước. Đến nay, các đối tác hai bên đã triển khai 4/9 nội dung hợp tác trong Thỏa thuận hợp tác được Thủ tướng hai nước ký ngày 4-10-2010, bao gồm xây dựng Kế hoạch châu thổ sông Cửu Long, phát triển TP Hồ Chí Minh tiến ra biển, tăng cường tiếp xúc kinh doanh và thương mại trong lĩnh vực quản lý nước, hợp tác giáo dục sau đại học về quản lý nước, thích ứng biến đổi khí hậu và các hệ sinh thái nông nghiệp liên quan tại Việt Nam. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải lưu ý vấn đề kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ và hoàn thiện kế hoạch hành động cho Phân ban sáu tháng cuối năm 2012, tạo cơ sở đầy đủ để thúc đẩy các nội dung thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực này giữa hai nước. Các bộ, ngành và địa phương liên quan tổng hợp và cung cấp thông tin, số liệu, đặc biệt là các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của ngành liên quan các nội dung hợp tác. Khu vực ĐBSCL cần sớm phê duyệt kịch bản ứng phó biến đổi khí hậu, phối hợp các bộ, ngành liên quan để lồng ghép, cập nhật các chương trình hành động.

Theo Nhandan