Thứ tư,  08/12/2021

Ðồng chí Lê Hồng Anh làm việc tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 29-6, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Thành ủy TP Hồ Chí Minh về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về kinh tế tập thể (KTTT) trên địa bàn thành phố.Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hồng Anh cho rằng, TP Hồ Chí Minh có đóng góp rất quan trọng đối với những thành tích mà KTTT đạt được trong thời gian qua.Trong đó, có những kết quả nổi bật như: Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, xã hội và người dân về vai trò KTTT bước đầu đã có những chuyển biến tích cực. Các chính sách hỗ trợ hợp tác xã (HTX) đề ra trong nghị quyết (cán bộ, đất đai, tài chính, tín dụng, khoa học công nghệ, mở rộng thị trường...) đã được thành phố cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả. Trong gần 10 năm qua, KTTT của thành phố đã khẳng định vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội...
Ngày 29-6, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Thành ủy TP Hồ Chí Minh về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về kinh tế tập thể (KTTT) trên địa bàn thành phố.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hồng Anh cho rằng, TP Hồ Chí Minh có đóng góp rất quan trọng đối với những thành tích mà KTTT đạt được trong thời gian qua.

Trong đó, có những kết quả nổi bật như: Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, xã hội và người dân về vai trò KTTT bước đầu đã có những chuyển biến tích cực. Các chính sách hỗ trợ hợp tác xã (HTX) đề ra trong nghị quyết (cán bộ, đất đai, tài chính, tín dụng, khoa học công nghệ, mở rộng thị trường…) đã được thành phố cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả. Trong gần 10 năm qua, KTTT của thành phố đã khẳng định vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế – xã hội tại địa phương. Trong đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ của khu vực KTTT từng bước ổn định, kinh doanh có lãi, mở chi nhánh khắp cả nước, các mô hình hợp tác, liên kết giữa các HTX phát huy hiệu quả. Điển hình như Liên hiệp HTX Thương mại thành phố có 31 HTX thành viên, đang hình thành tập đoàn HTX bán lẻ… Đồng chí Lê Hồng Anh đánh giá cao việc thành phố đã tháo gỡ khó khăn cho các HTX về nguồn vốn vay đối với các xã viên, lao động nghèo. Mô hình này đã được nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước học tập, làm theo.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, thành phố hiện vẫn còn gặp một số khó khăn như: Chủ trương giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với HTX nông nghiệp, miễn giảm tiền sử dụng đất cho HTX phi nông nghiệp hầu như chưa thực hiện được; nhiều HTX chỉ được thuê nhà làm trụ sở, cơ sở kinh doanh trong thời gian ngắn; chủ trương cho góp vốn bằng quyền sử dụng đất không triển khai được do nhiều HTX chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Trong thời gian tới, thành phố cần chú trọng hơn đến công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ vai trò, lợi ích của HTX kiểu mới; tiến hành rà soát, bổ sung các chính sách hiện có, quan tâm đến các HTX dịch vụ nông nghiệp, môi trường, tín dụng, nhà ở… đồng thời, khắc phục tình trạng trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ liên minh HTX còn yếu kém.

Theo Nhandan