Thứ sáu,  06/08/2021

Phát triển sản xuất, kinh doanh nhưng phải giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị. Ảnh: ĐỨC TÁM (TTXVN) Ngày 4-7, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị toàn quốc ngành kế hoạch - đầu tư triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18-6 của Thủ tướng về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách Nhà nước ba năm (2013 - 2015). Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.Hội nghị đã xem xét, thảo luận việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; đầu tư từ ngân sách Nhà nước giai đoạn 2013 - 2015, trái phiếu Chính phủ năm 2013 và đổi mới cơ chế quản lý, điều hành chương trình mục tiêu quốc gia... Mục tiêu tổng quát năm 2013 là nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với tái cơ cấu kinh tế đi đôi với việc tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm nền kinh tế phát triển...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị. Ảnh: ĐỨC TÁM (TTXVN)
Ngày 4-7, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị toàn quốc ngành kế hoạch – đầu tư triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18-6 của Thủ tướng về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách Nhà nước ba năm (2013 – 2015). Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Hội nghị đã xem xét, thảo luận việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2012; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2013; đầu tư từ ngân sách Nhà nước giai đoạn 2013 – 2015, trái phiếu Chính phủ năm 2013 và đổi mới cơ chế quản lý, điều hành chương trình mục tiêu quốc gia… Mục tiêu tổng quát năm 2013 là nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với tái cơ cấu kinh tế đi đôi với việc tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm nền kinh tế phát triển bền vững; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội,… Năm 2013, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 6 đến 6,5%, kiềm chế lạm phát ở mức 5 đến 6%, tỷ lệ bội chi ngân sách Nhà nước so với GDP là 4,7%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 12%,… Trong xây dựng kế hoạch đầu tư từ ngân sách Nhà nước (2013 – 2015), trái phiếu Chính phủ năm 2013 và đổi mới cơ chế quản lý, điều hành chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh một số nguyên tắc chủ yếu: Chỉ tập trung đầu tư cho các công trình, dự án đã được bố trí vốn ngân sách Nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ đang triển khai trong kế hoạch hằng năm để bảo đảm hoàn thành dứt điểm, đưa vào sử dụng hiệu quả. Cân nhắc kỹ lưỡng các dự án đầu tư mới, chỉ bố trí vốn các dự án khởi công mới thật sự cấp bách, kiên quyết không bố trí vốn đầu tư ngân sách Nhà nước cho các dự án không thuộc nhiệm vụ chi đầu tư theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2012 cần sự nỗ lực rất lớn của các bộ, ngành, địa phương, trên cơ sở kiên trì bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra từ đầu năm. Cần tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa nhưng không làm bất ổn kinh tế vĩ mô và làm lạm phát tăng cao trở lại; chủ động điều hành kiềm chế lạm phát theo mục tiêu và giữ vững sự ổn định kinh tế vĩ mô; thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, chú trọng phát triển giáo dục và đào tạo, chăm sóc y tế cho nhân dân,…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng khẳng định, năm 2013 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm năm (2011 – 2015), tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội mười năm (2011 – 2020). Vì vậy, cần tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Đây là mục tiêu cơ bản, mang tính chất nền tảng, cùng với đó là duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý, phấn đấu khoảng 6 đến 6,5%; kiềm chế lạm phát ở mức 5 đến 6%; tiếp tục giảm bội chi ngân sách, giữ ở mức khoảng 4,7%;… Muốn đạt được các mục tiêu nêu trên, cần chặt chẽ, thận trọng chính sách tiền tệ; sử dụng linh hoạt các công cụ tiền tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm phát triển bền vững. Thực hiện chính sách tài khóa phối hợp hài hòa với chính sách tiền tệ trong việc thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và phục hồi, thúc đẩy tăng trưởng.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương quyết liệt triển khai thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng giảm chi phí, nâng cao hiệu quả, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế; áp dụng khoa học – công nghệ để tăng năng suất lao động, sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa… Tiếp tục tăng cường đầu tư xã hội, huy động mọi nguồn lực xã hội cho đầu tư; bảo đảm an sinh xã hội gắn với giảm nghèo theo hướng nhanh và bền vững. Về đầu tư công, một nội dung quan trọng của tái cơ cấu nền kinh tế, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận định, đây là lĩnh vực có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội. Cần tái đầu tư công để bảo đảm hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm. Các ngành, địa phương cần nắm chắc chủ trương, quan điểm chỉ đạo về tái đầu tư công, dự kiến danh mục dự án và mức vốn đầu tư cụ thể cho từng dự án, bảo đảm hiệu quả, tránh dàn trải, thất thoát, lãng phí,…

Theo Nhandan