Thứ sáu,  07/05/2021

Khai mạc Ðại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ IX

Hôm nay, 5-7, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, với sự tham gia của 600 đại biểu, trong đó có 500 đại biểu chính thức.Đại hội nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ nhiệm kỳ VIII; bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ nhiệm kỳ IX (2012 - 2017); xem xét sửa đổi bổ sung Điều lệ Hội; bầu Ban Chấp hành T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa...

Hôm nay, 5-7, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, với sự tham gia của 600 đại biểu, trong đó có 500 đại biểu chính thức.

Đại hội nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ nhiệm kỳ VIII; bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ nhiệm kỳ IX (2012 – 2017); xem xét sửa đổi bổ sung Điều lệ Hội; bầu Ban Chấp hành T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa IX.

Theo Nhandan