Thứ bảy,  25/09/2021

Xuất bản cuốn sách Nguyễn Văn Cừ – Nhà lãnh đạo xuất sắc, một tấm gương cộng sản mẫu mực

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 100 Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ (9-7-1912 - 9-7-2012), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Nguyễn Văn Cừ - Nhà lãnh đạo xuất sắc, một tấm gương cộng sản mẫu mực, gồm những bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, những người bạn chiến đấu, những nhà nghiên cứu khoa học, người thân trong gia đình đồng chí Nguyễn Văn Cừ.Cuốn sách dày 856 trang, hơn 70 bài viết đã giúp chúng ta tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Văn Cừ. Sớm tham gia hoạt động cách mạng, bị thực dân Pháp bắt và bị tù đày nhiều lần, nhưng đồng chí vẫn luôn giữ vững khí tiết của người cộng sản, một lòng trung thành với Đảng, với dân, không sợ gian khổ, hy sinh. Ở tuổi 26, đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. Trên cương vị người lãnh đạo cao nhất của Đảng, đồng chí đã lặn lội vào nam ra bắc, vượt qua sự truy lùng gắt gao của địch,...

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 100 Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ (9-7-1912 – 9-7-2012), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Nguyễn Văn Cừ – Nhà lãnh đạo xuất sắc, một tấm gương cộng sản mẫu mực, gồm những bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, những người bạn chiến đấu, những nhà nghiên cứu khoa học, người thân trong gia đình đồng chí Nguyễn Văn Cừ.
Cuốn sách dày 856 trang, hơn 70 bài viết đã giúp chúng ta tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Văn Cừ. Sớm tham gia hoạt động cách mạng, bị thực dân Pháp bắt và bị tù đày nhiều lần, nhưng đồng chí vẫn luôn giữ vững khí tiết của người cộng sản, một lòng trung thành với Đảng, với dân, không sợ gian khổ, hy sinh. Ở tuổi 26, đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. Trên cương vị người lãnh đạo cao nhất của Đảng, đồng chí đã lặn lội vào nam ra bắc, vượt qua sự truy lùng gắt gao của địch, luôn có mặt ở những nơi đầu sóng ngọn gió, chỉ đạo sát sao phong trào cách mạng, kịp thời uốn nắn những lệch lạc, sự nhầm lẫn trong Đảng. Với tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm khắc, đồng chí đã đấu tranh không khoan nhượng với những biểu hiện cơ hội, tả khuynh và hữu khuynh trong Đảng, đưa phong trào cách mạng phát triển đúng hướng. Tác phẩm Tự chỉ trích do đồng chí biên soạn là một tài liệu giáo dục chính trị, tư tưởng quan trọng cho cán bộ, đảng viên, đấu tranh trực diện với tư tưởng giáo điều tả khuynh và hữu khuynh, cải lương, thỏa hiệp, phòng chống căn bệnh ích kỷ, hẹp hòi trong Đảng, là một đóng góp có giá trị vào kho tàng lý luận của Đảng ta.

Theo Nhandan