Thứ bảy,  25/09/2021

Mãi mãi vun đắp quan hệ anh em Việt Nam – Cu-ba

Hôm nay, Đại tướng Ra-un Ca-xtơ-rô Ru-xơ, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Cu-ba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cu-ba dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Cu-ba thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, theo lời mời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta.Chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam lần đầu của đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô trên cương vị người đứng đầu Đảng, Nhà nước và Chính phủ Cu-ba, diễn ra ngay sau chuyến thăm hữu nghị chính thức Cu-ba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi tháng 4 vừa qua, là sự kiện quan trọng, đánh dấu một mốc son mới trong quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Cu-ba.Nhân dân Việt Nam luôn quý trọng, đoàn kết và ủng hộ nhân dân Cu-ba anh em. Chặng đường lịch sử vẻ vang của nhân dân Cu-ba anh em trong suốt hơn 50 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng CS Cu-ba đứng đầu là lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô và Chủ tịch Ra-un...

Hôm nay, Đại tướng Ra-un Ca-xtơ-rô Ru-xơ, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Cu-ba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cu-ba dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Cu-ba thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, theo lời mời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta.
Chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam lần đầu của đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô trên cương vị người đứng đầu Đảng, Nhà nước và Chính phủ Cu-ba, diễn ra ngay sau chuyến thăm hữu nghị chính thức Cu-ba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi tháng 4 vừa qua, là sự kiện quan trọng, đánh dấu một mốc son mới trong quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Cu-ba.
Nhân dân Việt Nam luôn quý trọng, đoàn kết và ủng hộ nhân dân Cu-ba anh em. Chặng đường lịch sử vẻ vang của nhân dân Cu-ba anh em trong suốt hơn 50 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng CS Cu-ba đứng đầu là lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô và Chủ tịch Ra-un Ca-xtơ-rô kính mến đã vượt qua những khó khăn, thách thức, lần lượt làm thất bại những âm mưu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, đưa đất nước tiếp tục tiến theo con đường XHCN. Với người Việt Nam, Cu-ba đã trở thành một tấm gương về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khát vọng vươn tới tự do, và công bằng xã hội. Chúng ta luôn hướng về “Hòn đảo Tự do” với sự khâm phục và đồng cảm, chia sẻ sâu sắc. Bất chấp những khó khăn do chính sách bao vây cấm vận kinh tế kéo dài của Mỹ và thời tiết khắc nghiệt, kinh tế Cu-ba vẫn có mức tăng trưởng khích lệ (năm 2005 đạt 9%; 2006: 12%, 2007: 10%, 2008: 4,3%). Tuy nhiên, ba năm gần đây, do có thêm tác động cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, kinh tế nước này chỉ đạt mức tăng trưởng 1,4% năm 2009, 2,1% năm 2010 và 2,7% năm 2011. Cu-ba vẫn duy trì chính sách xã hội ưu việt trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, thể thao: tỷ lệ thất nghiệp 2% dân số; tỷ lệ mù chữ chỉ chiếm 0,2% dân số, mức thấp nhất trong khu vực Mỹ la-tinh. Đại hội VI Đảng Cộng sản Cu-ba diễn ra hồi tháng 4-2011, được coi là một sự kiện lịch sử có ý nghĩa quan trọng, vạch ra đúng hướng phát triển mới của cách mạng Cu-ba. Đại hội đã thông qua văn kiện Nghị quyết “Đường lối chính sách kinh tế và xã hội của Đảng và Cách mạng” đề cập lộ trình cập nhật hóa mô hình kinh tế của Cu-ba trong tương lai, nhằm giữ vững và phát huy những thành tựu đã đạt được của cách mạng Cu-ba, thúc đẩy phát triển kinh tế, không ngừng cải thiện mức sống của nhân dân. Cu-ba đang tích cực triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội VI và bước đầu đã thu được nhiều kết quả tích cực.
Thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình rộng mở, uy tín của Cu-ba trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn về kinh tế, Cu-ba vẫn nêu cao tinh thần quốc tế vô sản, giúp đỡ các nước bạn bè. Cùng với việc thường xuyên nhận đào tạo miễn phí cho hàng chục nghìn sinh viên các nước đang phát triển, Cu-ba gửi hàng nghìn bác sĩ và chuyên gia trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, thể thao, xây dựng sang hợp tác và giúp nhiều nước Á, Phi, Mỹ la-tinh, trong đó có Việt Nam. Cu-ba tái nhập nhóm Ri-ô (2008); LHQ bầu Cu-ba vào Hội đồng nhân quyền; Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) hủy bỏ nghị quyết khai trừ Cu-ba ra khỏi tổ chức này (6-2009); Quan hệ Cu-ba – Mỹ cũng có những dấu hiệu được cải thiện. Các nước anh em, bạn bè và nhân dân tiến bộ trên thế giới tiếp tục dành cho Cu-ba tình đoàn kết và sự ủng hộ mạnh mẽ trong cuộc đấu tranh đòi xóa bỏ chính sách bao vây cấm vận kinh tế do Mỹ áp đặt chống nước này hơn 50 năm qua. Năm 2011, là năm thứ 20 liên tiếp Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết với đa số phiếu áp đảo yêu cầu Oa-sinh-tơn dỡ bỏ cấm vận chống Cu-ba. Sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, tiếp thêm sức mạnh để cách mạng Cu-ba vững bước trên con đường phát triển.
Quan hệ Việt Nam – Cu-ba, một “biểu tượng của thời đại” là mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống gắn bó thủy chung, chia ngọt sẻ bùi giữa hai dân tộc vừa là đồng chí vừa là anh em, cùng chung lý tưởng cách mạng, có cội nguồn từ tư tưởng cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hô-xê Mác-ti, được các nhà lãnh đạo và nhân dân hai nước tiếp tục trân trọng, gìn giữ, vun đắp và không ngừng phát triển. Chúng ta mãi mãi ghi nhớ sự ủng hộ chí tình, chí nghĩa của Đảng, Chính phủ và nhân dân Cu-ba anh em đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay thể hiện qua câu nói nổi tiếng của đồng chí Phi-đen: “Vì Việt Nam, Cu-ba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”.
Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam khẳng định tình đoàn kết trước sau như một với Đảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba anh em trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập, tự do, vì mục tiêu lý tưởng cao đẹp, như tuyên bố của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Cu-ba vừa qua: Đối với nhân dân Việt Nam, đoàn kết, hữu nghị với Cu-ba là mệnh lệnh của trái tim và khối óc. Chúng ta chúc chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô và Đoàn đại biểu cấp cao Cu-ba thành công tốt đẹp, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và sự hợp tác toàn diện Việt Nam – Cu-ba.

Theo Nhandan