Thứ ba,  28/09/2021

Kỷ niệm trọng thể 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. ( Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN) )* Các đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Nông Đức Mạnh, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Văn An, Huỳnh Đảm và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự* Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Diễn văn kỷ niệmSáng 8-7, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (tỉnh Bắc Ninh), Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9-7-1912 - 9-7- 2012).Noi gương đồng chí Nguyễn Văn Cừ, chúng ta đẩy mạnh việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh (*)Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và đọc Diễn văn kỷ niệm.Dự Lễ kỷ niệm, có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng...

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. ( Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN) )

* Các đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Nông Đức Mạnh, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Văn An, Huỳnh Đảm và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự

* Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Diễn văn kỷ niệm

Sáng 8-7, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (tỉnh Bắc Ninh), Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9-7-1912 – 9-7- 2012).

Theo Nhandan