Thứ năm,  05/08/2021

Tiếp tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ tạm trú tại TP Hồ Chí Minh

Chiều 9-7, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã có cuộc họp về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ dưới sáu tuổi. Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục cấp thẻ BHYT cho trẻ tạm trú dưới sáu tuổi và hủy bỏ việc thu hồi thẻ BHYT đã cấp đối với trẻ tạm trú.Thực hiện chỉ đạo này, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố sẽ sớm tiến hành cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới sáu tuổi tạm trú theo quy định của Luật BHYT. Trước đó, UBND thành phố Hồ Chí Minh có thông báo, từ ngày 1-7-2012, chỉ cấp thẻ BHYT cho đối tượng là trẻ dưới sáu tuổi có hộ khẩu tại thành phố; yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát, thu hồi các thẻ BHYT đã cấp cho trẻ tạm trú (Báo Nhân Dân đã phản ánh trong bài "Trẻ em dưới sáu tuổi tạm trú cần được cấp thẻ Bảo hiểm y tế" ngày 2-7). Chỉ đạo này đã gây nhiều băn khoăn cho người dân vì theo Luật BHYT, chỉ quy định nơi cấp...

Chiều 9-7, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã có cuộc họp về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ dưới sáu tuổi. Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục cấp thẻ BHYT cho trẻ tạm trú dưới sáu tuổi và hủy bỏ việc thu hồi thẻ BHYT đã cấp đối với trẻ tạm trú.
Thực hiện chỉ đạo này, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố sẽ sớm tiến hành cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới sáu tuổi tạm trú theo quy định của Luật BHYT. Trước đó, UBND thành phố Hồ Chí Minh có thông báo, từ ngày 1-7-2012, chỉ cấp thẻ BHYT cho đối tượng là trẻ dưới sáu tuổi có hộ khẩu tại thành phố; yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát, thu hồi các thẻ BHYT đã cấp cho trẻ tạm trú (Báo Nhân Dân đã phản ánh trong bài “Trẻ em dưới sáu tuổi tạm trú cần được cấp thẻ Bảo hiểm y tế” ngày 2-7). Chỉ đạo này đã gây nhiều băn khoăn cho người dân vì theo Luật BHYT, chỉ quy định nơi cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới sáu tuổi là UBND phường, xã nơi cha mẹ trẻ cư trú (thường trú, tạm trú).


Theo Nhandan