Chủ nhật,  11/04/2021
Để Nhân dân nâng cao hiểu biết pháp luật về bầu cử
Để Nhân dân nâng cao hiểu biết pháp luật về bầu cử
- Xác định tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, thời gian qua, ngành tư pháp đã tích cực tuyên truyền pháp luật về bầu cử bằng nhiều hình thức. Để công tác tuyên truyền trong ngành đồng bộ, Sở Tư...
Tiếp tục chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Tiếp tục chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Chiều nay (30/3), Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tỉnh (Ban Chỉ đạo) tổ chức cuộc họp báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp...
Cao Lộc: Tập trung tuyên truyền về bầu cử
Cao Lộc: Tập trung tuyên truyền về bầu cử
- Để công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND các cấp diễn ra đúng kế hoạch, thời gian qua, huyện Cao Lộc đã tập trung tuyên truyền các hoạt động liên quan đến công tác bầu cử, giúp người dân nắm và thực hiện nghĩa vụ cử tri trong cuộc bầu cử...
Văn Lãng: Đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử
Văn Lãng: Đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử
- Xác định tuyên truyền là một trong những hoạt động trọng tâm của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, thời gian qua, huyện Văn Lãng đã tích cực đẩy mạnh hoạt động này đến mọi tầng lớp Nhân dân. Qua đó,...
Hữu Lũng tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử
Hữu Lũng tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử
- Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thời gian này, huyện Hữu Lũng đang tích cực làm tốt công tác chuẩn bị, để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật và thực...