Thứ bảy,  03/06/2023

Nghiệm thu “Lịch sử 40 năm Công đoàn Hải quân”

Chiều 7-10, tại Hải Phòng, Cục Chính trị Hải quân tổ chức nghiệm thu “Lịch sử 40 năm Công đoàn Hải quân” (1979-2019). Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân chủ trì.

Quang cảnh buổi nghiệm thu

 

“Lịch sử 40 năm Công đoàn Hải quân” được kết cấu gồm 3 chương, lời nói đầu, kết luận và các phụ lục đã giới thiệu những mốc lịch sử quan trọng trong 40 năm ra đời, xây dựng và phát triển của Công đoàn Hải quân.

Các ý kiến phát biểu phản biện tại buổi nghiệm thu đều đánh giá Ban soạn thảo đã tích cực, chủ động, dành nhiều thời gian nghiên cứu, tra cứu, gặp gỡ nhân chứng, thẩm định thông tin, số liệu để tổ chức biên soạn công trình đạt chất lượng, bổ sung được nhiều thông tin, số liệu đúng với lịch sử phát triển của Công đoàn Hải quân trong 40 năm qua.

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân yêu cầu Ban soạn thảo tiếp thu nghiêm túc các ý kiến đóng góp để chỉnh sửa, hoàn chỉnh và in, xuất bản theo đúng kế hoạch.

Theo Baohaiquanvietnam