Thứ bảy,  08/05/2021

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa biển, đảo

Ngày 16-10, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia tổ chức Hội thảo khoa học "Văn hóa biển đảo -bảo vệ và phát huy giá trị".

Việt Nam có đường bờ biển dài 3.260 km, trong đó có 2.800 đảo và quần đảo. Văn hóa biển đảo Việt Nam là một bộ phận văn hóa đa giá trị, đa dạng về loại hình, thể loại, phong phú về tác phẩm. Lịch sử nghiên cứu văn hóa Việt Nam, văn hóa biển đảo được quan tâm nghiên cứu với nhiều góc độ: địa lý, sinh thái, môi trường. Trong đó, sự tiếp cận văn hóa xã hội và nhân văn bao gồm các cách tiếp cận chính như khảo cổ học, dân tộc học, văn hóa dân gian, nhân học, xã hội học

Các đại biểu đã nghe báo cáo của các đơn vị nghiên cứu, các cơ quan quản lý và kinh nghiệm của các địa phương trong việc xử lý mối quan hệ giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa biển đảo như: bảo tồn di sản văn hóa biển đảo của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh trong không gian văn hóa biển đảo; văn hóa biển đảo nhìn từ góc độ khảo cổ học; tiếp cận giá trị văn hóa biển đảo Việt Nam.

Theo Nhandan