Thứ tư,  08/02/2023

Chủ quyền quốc gia: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân về chủ quyền biển đảo

Ngày 29/8, tỉnh Nam Định tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện Nghĩa Hưng - một trong 3 huyện ven biển của tỉnh.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định Vũ Trọng Quế cho biết: Các tư liệu, hiện vật được lựa chọn để trưng bày là bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Triển lãm và trưng bày còn giới thiệu những hiện vật, hình ảnh về công cuộc thực thi chủ quyền, đấu tranh “Bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa”; hình ảnh, tư liệu “Nam Định chung sức, chung lòng xây dựng và bảo vệ biển đảo”, Nam Định hướng về Hoàng Sa, Trường Sa, hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, đóng góp của nhân dân Nam Định trong công cuộc xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo…

Ông Vũ Trọng Quế khẳng định: Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa là hoạt động thông tin tuyên truyền quan trọng nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là ngư dân ven biển trong việc bảo vệ, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đồng thời, khuyến khích người dân bám biển, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. 

Vì vậy, sau khi tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại các huyện ven biển, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh phối hợp với các địa phương sẽ xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động này tại các huyện, thành phố để tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân thăm quan, tìm hiểu các tư liệu lịch sử liên quan đến chủ quyền biển đảo, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc…

Ngay trong ngày đầu tiên, triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – những bằng chứng lịch sử và pháp lý” đã thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan. Triển lãm bản đồ và trưng bày kết thúc ngày 4/9.

Theo Dangcongsan