Thứ hai,  26/09/2022

Triển lãm tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Ngày 13-10, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa khai mạc triển lãm tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử” tại Trung tâm hội nghị huyện Tĩnh Gia.

Gần 100 phiên bản bản đồ qua các thời kỳ do các nước phát hành và các tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm, công trình nghiên cứu được công bố từ trước đến nay của các học giả trong nước và quốc tế khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Bên cạnh đó là những tư liệu, hình ảnh về công cuộc thực thi chủ quyền hòa bình và bảo vệ hai quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc; những thành tựu phát triển kinh tế biển đảo của Thanh Hóa và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Theo Nhandan