Thứ ba,  27/07/2021

Vượt khó, kiên cường bám biển, đảo

(LSO) – Vùng 3 Hải quân được phân công quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển của 7 tỉnh, thành phố duyên hải miền Trung, trong đó có nhiều khu vực đảo và quần đảo tiền tiêu giữ vị trí chiến lược quan trọng.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ tư lệnh (BTL) vùng lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ; xây dựng ý chí quyết tâm, quyết đánh và quyết thắng, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Trên cơ sở nắm chắc tình hình trên các vùng biển được phân công, Đảng ủy, BTL vùng chủ động đề xuất, tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, BTL Quân chủng Hải quân về tổ chức các lực lượng, duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), đấu tranh bảo vệ chủ quyền; tuần tra, kiểm soát giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trên các vùng biển. Mặt khác, cán bộ, chiến sĩ vùng luôn làm tốt công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ, giúp đỡ, làm điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển. Các lực lượng của vùng làm nhiệm vụ trên biển đã thể hiện rõ bản lĩnh, ý chí quyết tâm vượt khó, không ngại gian khổ, hy sinh, bám biển dài ngày, kiên trì, kiên quyết trong xử lý các tình huống, luôn nêu cao phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ – Người chiến sĩ Hải quân” trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Lữ đoàn 172 (Vùng 3 Hải quân) luyện tập báo động sẵn sàng chiến đấu

Trong nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân luôn nêu cao cảnh giác cách mạng, nắm chắc chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, phương châm và đối sách trên biển, vừa duy trì nghiêm nền nếp trực SSCĐ, đồng thời tăng cường hoạt động của lực lượng tàu thuyền và các đài trạm ra đa quan sát. Các tàu làm nhiệm vụ tuần tiễu chủ động khắc phục khó khăn, vượt qua sóng to, gió lớn, bám biển dài ngày, cương quyết, khôn khéo đấu tranh trong mọi tình huống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập nên nhiều thành tích mới trên trận tuyến bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo của Tổ quốc, tạo môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển. Trong quá trình hội nhập hợp tác quân sự với các nước trong khu vực, cán bộ, chiến sĩ luôn thể hiện rõ bản lĩnh, trình độ hiểu biết; tinh thần đoàn kết hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau, luôn giữ vững tâm thế của Hải quân Nhân dân Việt Nam, tạo được tiếng nói chung, góp phần duy trì hòa bình, ổn định trên Biển Đông và trong khu vực.

Hiện nay, để ứng phó với chiến tranh có sử dụng vũ khí công nghệ cao từ hướng biển, nhiệm vụ đặt ra là bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, đồng thời phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển; tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế biển phát triển. Đảng ủy, BTL Vùng 3 Hải quân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp, trong đó tập trung vào: Công tác xây dựng Đảng, công tác huấn luyện chiến đấu, duy trì và không ngừng nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng SSCĐ cho các lực lượng, công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật. Về xây dựng Đảng, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy các tàu, các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ trên biển, bảo đảm luôn vững vàng trong xử lý các tình huống; gắn xây dựng đội ngũ đảng viên với với xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng cấp ủy xây dựng cán bộ chủ trì… Đối với nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, tập trung nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ các cấp, với phương châm: “Cấp trên huấn luyện cấp dưới, người đi trước huấn luyện người đi sau, tăng cường trao đổi, truyền thụ kinh nghiệm, kiến thức cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật, về xử lý các tình huống từ đơn giản đến phức tạp”. Tập trung huấn luyện sát với phương án, sát với đối tượng và khu vực tác chiến, tăng cường công tác huấn luyện đêm, huấn luyện trong địa hình, thời tiết phức tạp, huấn luyện phương án đối phó với địch sử dụng vũ khí công nghệ cao… Đồng thời, tập trung chỉ đạo duy trì chế độ, lực lượng SSCĐ một cách thực chất, yêu cầu cao, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Nhờ phát huy sức mạnh tập thể và tính chủ động, tích cực của các cá nhân, trong những năm qua Vùng 3 Hải quân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Năm 2019, vùng được Bộ Quốc phòng tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu Phong trào thi đua Quyết thắng”; năm 2020, vùng được BTL Hải quân đề nghị Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua.

Theo QDND.VN