Thứ ba,  27/07/2021

Chung sức bảo vệ biên cương Tổ quốc

(LSO) – Với phương châm “Ở đâu có đường biên, cột mốc, ngư trường, bến bãi… ở đó có quần chúng Nhân dân tham gia bảo vệ”, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập được 1.587 tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới; 14.822 tổ tự quản an ninh trật tự… góp phần xây dựng “lá chắn thép”, “phên giậu lòng dân” trong công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP cho biết: “Quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP đã ký kết chương trình phối hợp với 19 bộ, ngành Trung ương về tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới (KVBG), trong đó, đã ký kết chương trình phối hợp với Ủy ban Dân tộc về vận động đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế – xã hội, tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, anh ninh biên giới quốc gia”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cùng người dân địa phương tuần tra bảo vệ biên giới

Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị BĐBP đã bám sát tình hình thực tiễn, tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, hướng dẫn, giúp đỡ đồng bào các dân tộc thiểu số lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo qua nhiều mô hình hiệu quả như: Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo; bò giống giúp người nghèo biên giới; xuân biên phòng ấm lòng dân bản; nâng bước em tới trường; đồng hành với phụ nữ biên cương… từng bước cải thiện, nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc KVBG.

Song song với đó, BĐBP các cấp thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến cho đồng bào các dân tộc ở KVBG về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Luật Biên giới Quốc gia, các văn kiện pháp lý về biên giới, tuyên truyền, vận động đồng bào về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo gắn với Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Nổi bật là: Phát huy tốt vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong công tác tuyên truyền; cử hơn 330 cán bộ BĐBP tăng cường cho các xã đặc biệt khó khăn; phân công gần 9.700 đảng viên phụ trách hơn 42.000 gia đình (trong đó, hộ gia đình là người dân tộc thiểu số chiếm khoảng 48%); giới thiệu 1.560 đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản sát biên giới; tham mưu xây dựng các tổ tự quản về an ninh trật tự, tự quản về đường biên, mốc quốc giới ở các thôn, bản, ấp biên giới.

Thông qua những việc làm trên đã củng cố lòng tin của đồng bào các dân tộc thiểu số với Đảng, Nhà nước, xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân gắn bó mật thiết; nâng cao ý thức, trách nhiệm của đồng bào các dân tộc trong hoạt động phối hợp với BĐBP tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ biên giới; đấu tranh phòng, chống tội phạm… góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Theo QDND.VN