Thứ sáu,  02/12/2022

Xây cái đẹp, dẹp cái xấu ở Lữ đoàn 162

– Chủ động, sáng tạo trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội”, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân đã xây dựng môi trường sinh thái, cảnh quan doanh trại đơn vị xanh, sạch, đẹp chính quy; ngăn ngừa các sản phẩm văn hóa xấu độc, các tệ nạn xã hội thâm nhập vào đơn vị.

  Chủ động xây cái đẹp

Lữ đoàn 162 đóng quân trên địa bàn thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Thời tiết nắng, nóng, thổ nhưỡng khô cằn, bạc màu khiến việc xây dựng cảnh quan môi trường sinh thái của đơn vị gặp rất nhiều khó khăn. Cùng với đầu tư xây dựng cơ bản của cấp trên, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ phát huy nội lực xây dựng doanh trại chính quy, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Đến nay, Lữ đoàn đã hoàn thiện doanh trại, nơi làm việc, khu nhà ở bộ đội tàu chính quy, thống nhất, góp phần giúp đơn vị thực hiện tốt tiêu chí xây dựng “tàu chính quy, mẫu mực”.

Cán bộ, chiến sĩ xây dựng không gian văn hoá đọc tại đơn vị

Đại tá Vũ Đức Hậu, Chính ủy Lữ đoàn 162 cho biết: “Chúng tôi gắn việc “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” với thực hiện phong trào “Ngành Hậu cần Hải quân làm theo lời Bác Hồ dạy”. Nhận thức đúng về cuộc vận động nên cán bộ, chiến sĩ chủ động khắc phục khó khăn tu sửa, xây dựng cảnh quan, môi trường chính quy, xanh, sạch, đẹp; tích cực tăng gia sản xuất cải thiện đời sống”.

Chỉ tính từ năm 2021 đến nay, bộ đội đã lao động hàng nghìn ngày công để xây dựng, củng cố hệ thống bảng biển, pa nô, áp phích tuyên truyền cổ động, chỉnh trang doanh trại. Cán bộ, chiến sĩ tích cực xây dựng, chăm sóc các bồn hoa, cây cảnh tạo nên không gian thoáng mát, sạch đẹp. Thiếu tá Nguyễn Đăng Chiến, Chủ nhiệm Hậu cần Lữ đoàn 162 chia sẻ: “Hằng năm, trong những đợt nâng lương, lên thăng quân hàm, thay vì liên hoan ăn uống, quân nhân tự nguyện đóng góp để mua cây cảnh, ghế đá… góp phần xây dựng cảnh quan, môi trường đơn vị”.

Thông qua hệ thống truyền thanh nội bộ, các buổi sinh hoạt, học tập, cấp ủy, chỉ huy các cấp tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ về tác hại của rác thải, cách phân loại, xử lý rác thải, những việc làm cần thiết để bảo vệ môi trường biển… Đến nay, toàn Lữ đoàn đã hạn chế tối đa việc sử dụng chai nhựa, ly nhựa dùng một lần mà thay thế bằng các loại chai thủy tinh, chai nhựa dùng nhiều lần. Các tàu đi làm nhiệm vụ dài ngày trên biển chủ động thu gom, ép nhỏ các loại rác thải khó phân hủy, nguy hại và đưa về đất liền xử lý. Đoàn cơ sở Lữ đoàn phối hợp với tổ chức đoàn trên địa bàn đóng quân thường xuyên thực hiện “Ngày Thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”… thu gom rác nhựa, làm sạch bờ biển và tu sửa cảnh quan môi trường đơn vị.

Chị Trần Thị Minh Trang, Phó Bí thư Thành đoàn thành phố Cam Ranh cho biết: “Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ và rất hiệu quả với tuổi trẻ Lữ đoàn 162 nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ và người dân nâng cao ý thức tự giác bảo vệ môi trường biển và các nguồn lợi thủy sản. Thời gian tới, hai bên tiếp tục đẩy mạnh hoạt động vệ sinh môi trường biển và tuyên truyền sâu rộng việc nói không với rác thải nhựa”.

  Tích cực dẹp cái xấu

Với phương châm “lấy xây để chống”, cấp ủy, chỉ huy các cấp phát huy các thiết chế văn hóa để giáo dục truyền thống cho bộ đội. Các đơn vị thường xuyên tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ đi tham quan các di tích lịch sử, bảo tàng, nhà truyền thống… Việc làm tốt công tác giáo dục truyền thống đã khơi dậy lòng tự hào, tự tôn về truyền thống đơn vị, Quân chủng, dân tộc trong cán bộ, chiến sĩ, góp phần củng cố trận địa tư tưởng; ngăn chặn hiệu quả sự xâm nhập của thông tin xấu độc vào đơn vị.

Đại tá Vũ Đức Hậu cho biết thêm: “Chúng tôi cũng đã tập trung giáo dục, xây dựng kỹ năng sống cho bộ đội; hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ cách tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa đích thực, chống phao tin, đồn nhảm, luận điệu xuyên tạc chống phá của kẻ thù. Từ đó, giúp cán bộ, chiến sĩ xây dựng nếp sống lành mạnh, tránh được nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đơn vị”.

Để nâng cao hiệu quả việc phòng, chống các thông tin xấu độc từ bên ngoài xâm nhập vào đơn vị, cấp uỷ, chỉ huy các cấp đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng cho bộ đội. Các cơ quan, đơn vị phát huy vai trò tổ tư vấn tình cảm quân nhân, tổ chiến sĩ bảo vệ, trong nắm, quản lý và giải quyết các vấn đề tư tưởng. Nhờ chấp hành nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng các tài liệu, nhất là tài liệu mật, phương tiện, thiết bị điện tử kết nối Internet, Lữ đoàn kịp thời phát hiện, ngăn chặn các ấn phẩm, tài liệu phản động, ngoài luồng xâm nhập vào đơn vị.

Tàu 372, Hải đội 414 là một trong những lá cờ đầu trong thực hiện cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa ở Lữ đoàn 162. Trao đổi về kinh nghiệm trong thực hiện cuộc vận động Thiếu tá Hồ Sỹ Bách, Chính trị viên Tàu 372 cho biết: “Chúng tôi làm tốt công tác quản lý bộ đội, nhất là trong ngày nghỉ, giờ nghỉ, ngày lễ tết, khi đi công tác, đi phép tranh thủ. Chính trị viên tàu nắm chắc các mối quan hệ xã hội, những thay đổi về lối sống, cách sinh hoạt của bộ đội, qua đó phát hiện, ngăn chặn kịp thời việc vi phạm kỷ luật, không để bị động, bất ngờ”.

Với những biện phát đồng bộ, hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” ở Lữ đoàn 162 đã thu được kết quả tích cực. Nhiều năm liên tục, Lữ đoàn đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng; Quân chủng Hải quân tặng danh hiệu “Đơn vị thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy tiêu biểu xuât sắc nhất Quân chủng”.

Lữ đoàn xây dựng hơn 20.000 m2 vườn hoa, cây cảnh; làm mới, sửa chữa gần 2.000 pa nô; in mới gần 300 bảng ảnh Phòng Hồ Chí Minh, bảng ảnh câu lạc bộ trên tàu; xây dựng mới 10 bảng tin thi đua. Đơn vị đã phối hợp với Hiệp hội Hoa Đà Lạt xây dựng 800 m2 nhà lưới trồng rau sạch…

HOÀNG MINH - VŨ BẰNG